Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Panlink
Elektronikproduktion |

Panlink fortsätter växa: "utmanande, men roligt"

Kontraktstillverkaren Panlink växer och utvecklas. Samtidigt som man har många järn i elden blickar man mot ett årsslut karaktäriserat av upprampning av så väl volymer, som nya projekt.

Vi är nio månader in i 2023 - hur har året varit så här långt för bolaget?

"Vi fortsätter att växa enligt plan, merparten av våra kunder har lyckats anpassa sig till det rådande omvärldsläget. Samtidigt finns det en större medvetenhet i branschen om att saker kan ändras snabbt och vi måste ha både agila processer och stor flexibilitet på plats för att möta kundernas behov av omställning. Under året har vi också anställt och utökat vår kompetensbas, framför allt inom utveckling och produktion. Ett område vi satsar mycket på är hur vi kan hjälpa våra kunder att hitta hållbara lösningar i takt med att dessa krav allt mer kommer från EU. Vi har vår största fabrik i Polen strax utanför Gdansk, och har på nära håll både deltagit och följt de stödinsatser som gjorts för att stötta det ukrainska folket," säger Lars-Gunnar Nilsson, president och vd för PanLink Group, till Evertiq per mejl. 

Var låg svårigheterna under årets gång?

"Som en del av vår digitaliseringsresa har vi implementerat ett nytt affärssystem, något som inneburit ett stort arbete för många inom organisationen. Samtidigt har detta avsevärt förbättrat vår verksamhet med nya verktyg och större effektivitet. Vi arbetar också med att förbereda våra fabriker för den tillväxt vi ser under 2024 och 2025, vilket innebär en omställning i både arbetssätt och maskinpark. Det är en stor utmaning men också väldigt roligt," berättar Lars-Gunnar. 

Tidigare år har elektronikindustrin präglats av komponentbrist, transportbekymmer och höga elpriser - i vilken omfattning finns dessa utmaningar kvar i er verksamhet?

"Det enkla svaret är ja. Framför allt handlar det om att ledtiderna fortfarande är långa för många komponenter och priserna fluktuerar kraftigt. Inte minst då vi ofta behöver använda oss av distributörer för att korta ledtiderna för att möta efterfrågan. När det gäller transporten ser vi glädjande att flera kunder börjar efterfråga bättre miljöalternativ, samtidigt som elpriset fortfarande är högt vilket skapar utmaningar i hela affärsmodellen. Vi investerade tidigt i solceller för att möta vårt energibehov, vilket vi fortsätter med, och det har varit väldigt positivt," förklarar Lars-Gunnar. 

Hur ser utsikterna ut nu när vi närmar oss slutspurten av året?

"Slutet av året kommer att karaktäriseras av en upprampning av så väl volymer som nya projekt, inte minst inom vårt växande Rail-segment. Med det sagt finns det fortfarande en hel del utmaningar inom marknaden och det är tydligt att konjunkturläget inte har vänt uppåt än. Vi fokuserar på hur vi kan utveckla vår personal och vårt erbjudande. Planen är att stå väl rustade inför nästa år med många nya spännande projekt," avslutar Lars-Gunnar. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons