Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jondetech
Komponenter |

Försämrat rörelseresultat för Jondetech

Det svenska sensorföretaget ökade nettoomsättningen, förbättrade periodens resultat och vände fjolårets kassaminus till positiv siffra - men rörelseresultatet försämrades.

Nettoomsättningen uppgick till 360 TKR, jämfört med 0 föregående period i fjol. Periodens resultat förbättrades till -7 118 TKR (-7 157). Periodens totala kassaflöde uppgick till 2 169 TKR, en klar förbättring mot siffran i fjol (-2 994).

"Tredje kvartalet präglades av ett intensivt arbete att färdigställa Engineering Samples för JIRS30, vilket vi lyckades med strax efter periodens utgång. Detta är ett mycket stort steg i bolagets historia som vi eftersträvat länge," berättar Dean Tosic, vd för Jondetech, i kvartalsrapporten. 

Sensorföretagets rörelseresultat uppgick till -6 578 TKR, en försämring efter -4 670 under tredje kvartalet förra året. 

"Under tredje kvartalet har koncernen belastats med kostnader av engångskaraktär om 3,4 miljoner kronor som är hänförbart till produktutveckling, pågående kapitalanskaffning och kostnader för brygglånefinansiering under tredje kvartalet," står det i rapporten. 

"Bolaget utformade även under sommaren en plan för långsiktig finansiering. Målsättningen är att ta in kapital för att säkra bolagets operativa arbete för minst tolv månader framåt, vilket ger bolaget möjligheten att lägga fokus på det långsiktiga målet att bli ett lönsamt tillväxtbolag. I samband med detta avslutas finansiering via Nordic Growth Opportunity 1," avslutar Tosic.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1