Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 juni 2003

Order på linjenät

Flextronics Network Services har tecknat ett avropsavtal på linjenät med TeliaSonera Networks.

Det nya avtalet innebär en fast prissättning på ett antal produkter, exempelvis; skarvning av fiber- och kopparkabel, inmätning och dokumentation samt övriga nätarbeten. För TeliaSoneras del innebär den fasta prissättningen att det blir lättare att beräkna kostnaderna för planerade arbeten. Det här är Flextronics Network Services första linjenätsavtal med TeliaSonera. -Avtalet ligger i linje med den satsning vi gör för att bli en komplett entreprenör, säger Tomas Eriksson, vice affärsområdeschef för divisionen Fixed Networks. Det innebär en breddning av vår produktportfölj och ännu ett steg inom Flextronics Network Services nya satsningsområde. Avtalet sträcker sig mellan 2003-07-01 och 2004-12-31.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2