Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AQ Group
Elektronikproduktion |

AQ: "Hög omsättning och starkt kassaflöde"

Det blev ett positivt tredje kvartal för komponent- och systemtillverkaren AQ Group. Nettoomsättningen ökade, rörelseresultatet stärktes och resultatet efter skatt, likaså.

Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 2 149 miljoner kronor (1 711). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 63 procent till 201 miljoner kronor (123).

"Under kvartalet har vi levererat på den stora efterfrågan från våra kunder inom elektrifiering, kommersiella fordon, försvarsindustri, tåg och fartyg. Vi vinner nya projekt och produkter till nya och befintliga krävande industrikunder. Det är otroligt kul att se att vår decentraliserade styrmodell med eget kundansvar fortsätter att fungera," säger James Ahrgren, vd och koncernchef för AQ Group, i kvartalsrapporten för perioden. 

Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 9,1procent (7,1). Resultat efter skatt ökade med 72 procent till 172 miljoner kronor (100).

"Vår lönsamhet förbättrades jämfört med förra året och vi ligger fortsatt något över vår målsättning om en lönsamhet över 8% vinst före skatt. Förbättringen är starkt sammankopplad med produktivitetsförbättringar i våra bolag i Mexiko, Estland, Polen, USA och Kanada," säger Ahrgren. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 339 miljoner kronor (3)

AQ Group i siffror (miljoner kronor)

Q3 2023

Jan-Sep 2023

Nettoomsättning2 149 (1 711)Nettoomsättning6 747 (5 078)
Rörelseresultat (EBIT)201 (123)Rörelseresultat (EBIT599 (343)
Resultatmarginal (EBT)9,1% (7,1%)Resultatmarginal (EBT)8,5% (6,8%)
Resultat efter skatt172 (100)Resultat efter skatt502 (280)
Kassaflöde339 (3)Kassaflöde742 (69)

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons