Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© WEAB
Elektronikproduktion |

WEAB: "Ett exceptionellt år"

Kontraktstillverkaren WEAB i Torsby har nyligen avslutat sitt räkenskapsår och blickar tillbaka på året där framgången kan tillskrivas affärsmodellen - täckande komponenter, produktion och logostik

Vi är nio månader in i 2023 - hur har året varit så här långt för bolaget? 

"Vi har nyligen avslutat vårt räkenskapsår och firat nyår, och vårt resultat förra året var exceptionellt. Vår framgång kan i hög grad tillskrivas vår mångsidiga affärsmodell, som omfattar allt från att leverera högkvalitativa komponenter och lösningar från framstående partners till vår egen elektronikproduktion som kompletteras av välutvecklad logistik. Denna breda kompetens ger oss en unik position på marknaden och gör oss till en betydande värdeskapare för våra kunder. Vi har en stadig ström av förfrågningar på produktion från både befintliga och nya kunder vilket gör att vi känner oss trygga i att vårt koncept tagits emot väl på marknaden och vi fortsätter på den inslagna banan," säger Thomas Halstensson, platschef på produktionsenheten WEAB i Torsby, en del av EG Electronics, till Evertiq per mejl. 

Var låg svårigheterna under årets gång? 

"Vår produktionsanläggning WEAB i Torsby är baserad i en region som upplever en stark tillväxt inom elektronikproduktion. Att attrahera kompetent personal har varit en av våra största utmaningar. Vi har ambitiösa mål och satsar på att uppskilla vår personal för att säkerställa att vi fortsätter vara ett attraktivt företag som kan möta framtida utmaningar. Vår produktionsanläggning är ännu i en uppbyggnadsfas och inte riktigt har fått den stabila orderingång över året som man skulle önska så blir det ibland problem med beläggningen som kan gå lite upp- och ner över tid. Detta tillsammans med att det i regionen är hög konkurrens om personal gör att produktionen kan upplevas som ryckig då det är svårt att kompensera för alla faktorer," berättar Thomas. 

Tidigare år har elektronikindustrin präglats av komponentbrist, transportbekymmer och höga elpriser - i vilken omfattning finns dessa utmaningar kvar i er verksamhet?

"Den globala situationen inom vår bransch fortsätter att vara utmanande och mycket volatil på grund av externa och branschspecifika påverkansfaktorer. Läget har dock förbättrats betydligt när det gäller komponenttillgången eftersom marknaden nu hunnit skapa alternativ till en tidigare väldigt enkelspårig beroendeställning av ett fåtal leverantörer. Det finns dock fortfarande mörka moln på himlen, som till exempel kriget i Ukraina och problemen i mellanöstern som gör att vi inte kan sitta still i båten utan måste fortsätta vårt arbete med att säkra tillgången av kritiska resurser," förklarar Thomas. 

Hur ser utsikterna ut nu när vi närmar oss slutspurten av året?

"Vi är angelägna om att utforska möjligheterna till industriella samarbeten, och det är något som vi aktivt överväger. Genom att samarbeta med andra företag inom branschen kan vi utveckla vårt erbjudande och öka vår konkurrenskraft. När det gäller investeringar i inhouse-funktioner, så har vi identifierat specifika områden där vi ser möjlighet att stärka vår interna kompetens och effektivitet. Vi ser att en del kunder vill flytta fram några av sina order vilket kan tyda på en viss mättnad på marknaden, men det ger ju samtidigt möjlighet att diversifiera vår produktportfölj och hitta nya spännande projekt som kan passa vår affärsmodell. 2023 har varit ett intressant år med många utmaningar och spännande projekt. Vi ser med tillförsikt fram emot 2024 och att fortsätta växa i samarbete med våra kunder och leverantörer," avslutar Thomas. 
 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons