Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Incap
Elektronikproduktion |

Minskningar i Incaps tredje kvartal

Incap rapporterar minskningar på flera poster för tredje kvartalet. Kontraktstillverkaren hänvisar dessa till sin största kund, som behöver reducera sina lager.

Intäkterna landade på 50 miljoner euro under perioden (70,6). Det innebär en minskning med 29 procent, skriver Incap rapporten för tredje kvartalet. 

"Försäljningen till de flesta av våra kunder, förutom vår största, ökade under tredje kvartalet. Minskningen i intäkterna är relaterad till att vår största kund behöver minska sina lagernivåer. Vi förväntar oss att effekten av detta sker under fjärde kvartalet. Tillväxten hos våra andra kunder, kombinerat med förvärvet av Penntronics, gör att vårt beroende av vår största kund minskar avsevärt," berättar Incaps vd, Otto Pukk i rapporten. 

"Bortsett från effekten av lagernivåerna hos vår största kunde ökade våra intäkter med 30 procent," tillägger Otto. 

Rörelseresultatet uppgick till 5,7 miljoner euro, en minskning med 48 procent (10,9). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 6,4 miljoner euro (11,2). 

Nettovinsten landade till slut på 4,4 miljoner euro, jämfört med 7,7 miljoner euro i fjol. 

"Enligt våra beräkningar kommer intäkterna för helåret 2023 landa i intervallet 210 till 220 miljoner euro och EBIT i spannet 24 till 28 miljoner euro. Komponenttillgången fortsätter att förbättras, men vi ser att det finns prismässiga utmaningar på marknaden," skriver Pukk. 

Incap i siffror

Q3 2023

Jan-Sep 2023

Intäkter50 (70,6)Intäkter179,2 (185,1)
Rörelseresultat5,7 (10,9)Rörelseresultat24,5 (26,3)
Justerat rörelseresultat6,4 (11,2)Justerat rörelseresultat26,2 (27,1)
Nettovinst4,4 (7,7)Nettovinst18,5 (18,9)

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons