Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sivers Semiconductors
Elektronikproduktion |

Sivers "på god väg" att nå tillväxtmål

Sivers Semiconductors rapporterar stark tillväxt och flera order för tredje kvartalet. Teknikbolaget är nu på god väg att nå nettoomsättingstillväxtmålet om minst 100 procent för helåret 2023.

Det är omsättningsökningen för tredje kvartalet som stärkt teknikbolagets utsikter för helåret. Enligt rapporten för perioden uppgick omsättningen till 58,3 miljoner kronor, en ökning med 107 procent jämfört med samma period i fjol. Bolaget omsättning för årets första nio månader uppgår nu till 162,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 96 procent. 

"Den starka försäljningen är ett resultat av en stark tillväxt inom båda våra affärsenheter där Photonics samt Wireless ökade med 38 respektive 210 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten per segment under första 9 månaderna motsvarar 33 respektive 193 procent jämfört med samma period föregående år. Under de senaste rullande tolv månaderna har Sivers rapporterat nya order om 330 miljoner kronor och omsatt 212 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 100 procent," säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors, i rapporten. 

Vidare framgår det att justerad EBITDA uppgick till -12,5 miljoner kronor, en förbättring jämfört med -23,1 miljoner under samma period i fjol. EBITDA förbättrades till -11,5 miljoner kronor (-26,6) och EBIT till -38 miljoner kronor (-51,8). 

Periodens resultat skrivs till -40,8 miljoner kronor. I fjol gjorde Sivers Semi ett periodresultat på -45,1 miljoner kronor. 

"Marknaden för 5G mmvåg har förskjutits men kompenseras mer än väl av att övriga vertikaler, så som SatCom och photonics. Ännu så länge har 5G mmvåg lyckats mest i några få nischade områden, och även om vi med senaste prototyporder från Tier-1-kunden ser stora möjligheter så har denna marknad inte fullt mognat ännu, trots detta så står vi mycket starka som bolag och vi ser fortsatt framför oss en mycket stark organisk tillväxt," säger Storm. 

Sivers Semiconductors i siffror (miljoner kronor)

Q3 2023

Jan-Sep 2023

Nettoomsättning58,3 (28,2)Nettoomsättning162,5 (82,8)
Justerad EBITDA-12,5 (-23,1)Justerad EBITDA-40,8 (-58,3)
EBITDA-11,5 (-26,6)EBITDA-47,1 (-57,5)
EBIT-38 (51,8)EBIT-124,8 (-143,2)
Resultat efter skatt-40,8 (-45,1)Resultat efter skatt-111 (-124,5)

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons