Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 juni 2003

HGL Karlskoga i konkurs

HGL har under en längre tid sökt efter möjligheter att få in nytt ägarkapital i HGL Karlskoga. Detta har misslyckats vilket gör att Karlskoga-verksamheten nu avvecklas. Även Ronnebyenheten säljs till HGL's lokala manegement. Hela HGL-koncernen centraliseras nu till Flen och Kina.

HGL Karlskoga är den enheten i HGL som har drabbats kraftigast av telekom krisen. HGL bedömer att de ytterligare finansiella resurser som måste tillföras Karlskogaenheten för en lyckosam omvandling ej finns inom HGL-koncernen. Styrelsen för HGL Karlskoga AB har därför under måndagen lämnat in en begäran om att försätta bolaget i konkurs. HGL har även tecknat avtal om försäljning av HGL Ronneby AB, fabriken kommer att förvärvas av HGL's lokala management. HGL Ronneby kommer enligt ett pressmeddelande även i framtiden spela en viktig roll i HGL's Totalkoncept genom ett samarbetsavtal, dock utan ägande. "Vi ser att vi genom denna försäljning av Ronneby får en bra partner i vår strävan att ytterligare satsa på HGL-Total konceptet. De nya ägarna i Ronneby kan koncentrera sina resurser till att ytterligare skärpa konkurrenskraften inom sitt segment", skriver HGL i pressmeddelandet. HGL har tidigare i år sammanfört system -och teknik enheterna i Flen till en enhet. För att ytterligare säkra upp en framtida expansion inom segmentet "system byggnation" samlar HGL alla krafter inom koncernen runt verksamheten i Flen, detta innebär att de management -och kapitalresurser företaget förfogar över kommer att koncentreras till Flen samt verksamheten i Kina. HGL koncernen har fattat dessa beslut för att stärka och säkra upp sin fortsatta satsning på området system och teknik. Hur många anställda som drabbas av detta är ännu oklart.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1