Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas
Embedded |

Prevas omsättning ökar - men resultaten minskar

Minskad efterfrågan på vissa håll, medan efterfrågan är hög på andra. Prevas omsättning ökade, medan resultatposterna minskade.

Nettoomsättningen uppgick till 311,4 miljoner kronor (283,4), en ökning med 28 miljoner kronor och tio procent.

Rörelseresultatet EBITA uppgick till 31 miljoner kronor (33,2) vilket gav en rörelsemarginal på tio procent (11,7).

Rörelseresultatet EBIT uppgick till 29,3 miljoner kronor (31,8) vilket gav en rörelsemarginal på 9,4 procent (11,2).

Resultat efter skatt uppgick till 22,7 miljoner kronor (25,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,4 miljoner kronor (23,0).

"Marknadsbilden under kvartalet är splittrad. Vi ser en minskad efterfrågan från vissa kunder och inom vissa domäner samtidigt som vi fortsatt ser en hög efterfrågan inom flera områden som energi, elektrifiering, hållbarhet, försvar, cybersäkerhet och inbyggda system. Konkurrensen på löpande konsultuppdrag har hårdnat inom vissa områden medan vi ser en fortsatt stark efterfrågan på mer avancerade lösningar och system. Sammantaget skulle jag karaktärisera vår marknad som normal – men rörlig," säger vd, Magnus Welén, i rapporten. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1