Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hexatronic
Elektronikproduktion |

Fortsatt försäljningstillväxt för Hexatronic

Det gick upp och ner på marknaderna för fiberoptikbolaget Hexatronic under tredje kvartalet. Omsättningen ökade, med en försäljningstillväxt på elva procent, men resultatposterna minskade.

Nettoomsättningen ökade med elva procent till 1,9 miljoner kronor (1,7). Omsättningen i kvartalet minskade organiskt med -13 procent.

EBITA minskade med sju procent till 296 miljoner kronor (317), motsvarande en EBITA-marginal om 15,4 procent (18,3).

Rörelseresultat (EBIT) minskade med tolv procent till 266 miljoner kronor (302), motsvarande en rörelsemarginal om 13,9 procent (17,5).

Nettoresultatet minskade med 35 procent till 172 miljoner kronor (266). Och kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 107 miljoner kronor (255).

"Tredje kvartalet visar en fortsatt försäljningstillväxt om elva procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilken kan hänföras till genomförda förvärv. Som tidigare kommunicerat kunde vi konstatera svagare marknadsförhållanden i framför allt USA och Tyskland, vilket resulterade i att försäljningen organiskt minskade med 13 procent i kvartalet. Trots en svagare marknad levererade vi i en EBITA-marginal om 15,4 procent. Detta är en minskning från 18,3 procent motsvarande period föregående år, vilket var ett rekordkvartal, och reflekterar de svagare marknadsförhållandena som inneburit ett lägre kapacitetsutnyttjande samt prispress i vissa marknader," säger Henrik Larsson Lyon, vd och koncernchef på Hexatronic Group, i delårsrapporten för kvartal tre. 

Försäljningen i Sverige minskade med 15 procent, där man såg en lägre aktivitet inom fiberutbyggnad men även en lägre aktivitet i försäljningen till mobiloperatörer under kvartalet. APAC uppvisade en positiv försäljningstillväxt om 34 procent. Detta genom förvärvet av sydkoreanska KNET i kombination med flera projektleveranser i Australien. 

Expansion inom Harsh Environment, Datacenter och Wireless fortsätter att vara en prioritet för att säkerställa långsiktig tillväxt och diversifiering, står det. Idag utgör de två första områdena cirka 18 procent av koncernens proforma-försäljning.

"Vi bedömer att den övergripande marknaden för investeringar i fiberoptisk telekommunikationsinfrastruktur under de närmaste kvartalen fortsatt kommer vara på motsvarande nivå som under det tredje kvartalet. De huvudsakliga skälen är högre finansieringskostnader och en lageruppbyggnad i vissa marknader," säger vd i rapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2