Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Invisio
Elektronikproduktion |

Invisios försäljning stiger som en raket

Kommunikationsteknologibilaget vittnar om en positiv utvecklin under det tredje kvartalet. Försäljningen var den högsta i ett enskilt kvartal, säger vd.

Intäkterna steg ordentligt under tredje kvartalet - från 195,1 miljoner kronor i fjol, till 311,6 miljoner. Det står i rapporten. 

”Den positiva utvecklingen fortsatte under det tredje kvartalet. Försäljningen översteg 300 miljoner kronor och var den högsta i ett enskilt kvartal. Orderingången var över 250 miljoner kronor, och orderboken rymde beställningar i slutet av kvartalet till ett värde om drygt 700 miljoner kronor. Vi står därför fast vid tidigare uttalanden om en fortsatt stark försäljning och lönsamhet under flera kvartal framöver," säger Lars Højgård Hansen, vd på Invisio, i delårsrapporten. 

EBITDA uppgick 66,5 miljoner kronor, jämfört med 29,3 miljoner kronor, med en motsvarande EBITDA-marginal på 21,4 procent (15). 

Rörelseresultat steg till 51,2 miljoner kronor (17,5), med en rörelsemarginal på 16,4 procent (9). 

Periodens resultat skrivs till 40,2 miljoner kronor (13,5) och kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 1,8 miljoner kronor (4,1). 

Orderingång minskade till 258,4 miljoner kronor (291,0) och orderbok ökade till 717,5 miljoner kronpr (615,5).

"Efter de investeringar vi har gjort de senaste åren, där vi bland annat har breddat både erbjudande och kundbas, är vi nu ett påtagligt starkare och mer stabilt bolag. Det blir tydligt när vi ser på försäljningen på årsbasis, som nu i det närmaste når 1,2 miljarder kronor, vilket är nästan en fördubbling jämfört med samma tidpunkt förra året," säger vd. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons