Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar
Elektronikproduktion |

Försämrat resultat för Nilar

Den svenska tillverkaren av batterier tangerade sin nettoomsättning från tredje kvartalet i fjol men redovisar ett försämrat kvartalsresultat.

Nilars nettoomsättning uppgick till 1,2 miljoner för tredje kvartalet i år. I fjol uppgick siffran även då till 1,2 miljoner. Bolaget såldes dock desto fler batterier i år än under motsvarande period förra året, 190 (68). 

"Försäljningen i perioden har begränsats av kapacitetsbrist hos Nilars integratörer," står det i delårsrapporten. 

EBITDA försämrades till -46,5 miljoner kronor (-38). Rörelresultatet landade på -126,1 miljoner kronor (-53,8). Periodens resultat uppgick till -130,7 miljoner kronor (-63,8). 

"Under kvartalet genomfördes en nedskrivning av pågående nyanläggningar i dotterbolaget Nilar OU med cirka 65 miljoner kronor som en konsekvens av bolagets uppdaterade affärsplan," heter det. 

Nilar rustar för framtiden, står det. Man har bland annat lanserat ReOx 2, en uppdaterad version av ett batter batteri som kan fyllas på med ny livslängd. Bolaget har som mål en nettoomsättning om minst 1,5 miljarder kronor samt långsiktig EBITDA-marginal om minst 25 procent och ett positivt kassaflöde år 2027. 

"Nilar vässar verksamheten för ökad lönsamhet och en mer effektiv produktion. Inom ramen för detta genomförs just nu ett kostnadsbesparingsprogram där befintliga avtal och inköp av konsulttjänster utvärderas. Parallellt fortsätter styrelsens strategiska översyn för att hitta en långsiktig finansieringslösning," skriver vd, Erik Oldmark, i rapporten. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons