Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alelion
Elektronikproduktion |

Alelion ansöker om konkurs

Styrelsen i Alelion Energy Systems AB har idag beslutat att ansöka om konkurs på grund av akut uppkommen likviditetsbrist.

Det är den tidigare 150-miljonerstvisten gällande en order på högspänningsbatterisystem som orsakat likviditetsbrist hos den västsvenska batteritillverkaren. 

Ordern var planerad för leveransstart i oktober 2023 och under perioden fram till augusti 2024. Kundens vägran att fullfölja den överenskomna ordern har resulterat i ett omedelbart likviditetsunderskott för Alelion med påföljd att Alelion inte kan fullgöra sina åtaganden i rätt tid.

Alelion: Saknar rättslig grund

Kundens bristande fullgörande av sina avtalsenliga åtaganden saknar enligt Alelions svenska och internationella legala rådgivare rättslig grund. Alelion har därför anlitat juridiskt ombud för vidtagande av erforderliga rättsliga åtgärder för tillvaratagande av Alelions rätt.

Likviditetssituation har resulterat i en akut likviditetsbrist för bolaget vilken, trots intensiva ansträngningar för att finna en adekvat finansiering för att möjliggöra fortsatt drift av bolaget, inte funnit sin lösning.

Enligt bolagets senaste delårsrapport var medelantalet anställda under perioden april till och med juni 45 personer. 

Konkursansökan lämnas in vid Göteborgs tingsrätt.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons