Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fredrik Karlsson / Solsta Foto
Elektronikproduktion |

Hanza redovisar ökningar – som bedöms fortsätta

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar en ökad omsättning under tredje kvartalet 2023 och bedömer att tillväxten kommer att fortsätta under 2024. Rörelsemarginalen blev den högsta hittills.

Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 955 miljoner kronor (838). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. 

”Det tredje kvartalet har några kapacitetsmässiga utmaningar på grund av semestrar och är också vårt omsättningsmässigt lägsta kvartal. Därför är vi nöjda med att se en underliggande tillväxt om tio procent," säger Hanzas vd, Erik Stenfors i rapporten. 

Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 89 miljoner kronor (50), vilket motsvarar en rörelse­marginal om 9,3 procent (6).

"Genom att skapa ett högre kundvärde attraherar vi nya kunder och möjliggör ett högre resultat. Vi fortsätter att öka vår marginal och i Q3 uppnådde vi koncernens hittills högsta rörelsemarginal om procent," fortsätter Stenfors. 

Resultat efter skatt uppgick till 49 miljoner kronor (26). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till fem miljoner kronor (83).

"Organisk tillväxt medför behov av ökad kapacitet"

"I vår planering inför år 2024 kan vi konstatera en fortsatt organisk tillväxt från vår befintliga kundbas. Speciellt noterar vi en ökad efterfrågan i segmentet Övriga marknader nästa år, vilket är tillfredsställande då detta segment har haft en lägre ökningstakt än segment Huvudmarknader," berättar Stenfors och tillägger:

"Organisk tillväxt medför ett behov av ökad kapacitet. Vi säkerställer det främst genom en kostnadseffektiv utbyggnad av befintliga tillverkningskluster, det vi kallar för en modulär utbyggnad. Men vi undersöker också potentiella kapacitetsförvärv och antalet möjligheter har ökat under hösten.”


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons