Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
Analys |

Finlands elektronindustri växte under 2022

Den finska industrin för elektronik och elektronteknik växte med 16 procent under 2022 jämfört med 2021. Men slutet av 2023 ser ut att bli tuffare – intäkterna spås antingen stagnera eller minska.

Det är knappat att det går att stava till den finska elektronikindustrin utan Nokia. Företaget ägnade 70-talet åt att utveckla mobiltelefoner och kom sedan att dominera 90-talet med modeller så som 5110, 3210 och 3310. Samtidigt som Nokias dagar som ledande inom mobiltelefoni är förbi är det ett företag som är vida känt över jordklotet och är en stark spelare när det kommer till telekommunikation och informationsteknologi. Men, den inhemska teknikindustrin är, som vi vet, mer än bara Nokia.

Enligt branschorganisation Teknologiateollisuus består landets teknikindustri av fem delsektorer; elektronik- och elektroteknisk industri, metallindustri, informationsteknologi, maskinteknik och och konsulttjänster. När Evertiq under fjolåret gick igenom årsrapporten från branschorganisation stod det klart att teknikindustrin under 2021 hade 336 000 direktanställda, enligt årets rapport sysselsattes 338 000 personer direkt 2022. En måttlig tillväxt, noterar vi. Men, industrin genererar samtidigt många kringliggande arbetstillfällen. Under 2021 låg de indirekta tjänsterna på 705 000 personer, under 2022 har dessa ökat till 720 000 personer.

Rapporten visar att tio jobb i teknikindustrin i sin tur genererar elva jobb i den generella finska ekonomin.

Tittar vi på omsättningen för företag just inom elektronik- och elektroteknisk industri (som innefattar telekommunikationsutrustning, elektrisk utrustning och medicinteknik) ökade denna med cirka 16 procent under fjolåret jämfört med 2021. Under 2022 uppgick den sammanlagda omsättningen för sektorn i Finland till cirka 21 miljarder euro. Mellan januari och april i år var dock omsättningen 5 procent lägre än 2022.

Rapporten visar även att värdet på både nya order och orderböcker minskade under perioden april till och med juni jämfört med föregående kvartal. Det ska dock påpekas att ordervolymerna kan gå upp och ner från kvartal till kvartal. Att döma av ordertrenderna från början av det innevarande året ser man en möjlig stagnation, eller till och med minskning, i omsättningen för industriteknik inom elektronik och elektroteknik. Antalet personer som arbetar i sektorn i juni uppgick till 41 600. 

Den finska teknikindustrin samlas Tammerfors

Evertiq kommer åter igen, den 29 november 2023, att slå upp portarna för Evertiq Expo Tamper Tampere Hall. Ta chansen att träffa den finska elektronikindustrin.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1