Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission
Elektronikproduktion |

Inission: "Påtagligt bättre effektivitet i fabrikerna"

Den svenska kontraktstillverkaren Inission rapporterar ökad omsättning, ökat EBITA-resultat och stärkt EBITA-marginal för tredje kvartal.

Kontraktstillverkaren Inissions omsättning uppgick till 515 miljoner kronor under kvartalet (438) med en EBITA-marginal på 8,8 procent. 

EBITA och EBIT uppgick till 45,2 (27,3) respektive 44,3 miljoner kronor (26,5). Kassaflödet minskade dock till 7,8 miljoner kronor (137,6). 

Fredrik Berghel, vd för Inission AB, skriver att man ser en påtagligt bättre effektivitet i fabrikerna, som främst beror på en förbättrad materialförsörjning och att medarbetare blir allt bättre inskolade. 

"Majoriteten av Inissions fabriker går fortsatt med hög last.  Kapaciteten har ökat tack vare ökad bemanning samt att  effektiviteten har ökat. Kapaciteten är nu i nivå med efterfrågan. Våra investeringar i nya maskiner och ny utrustning ökar också vår kapacitet, effektivitet samt förbättrar kvalitén," skriver Berghel i rapporten. 

Enedo levererade en omsättning på 138 miljoner kronor (124), en tillväxt på 12 procent jämfört med föregående år. EBITA förbättrades till åtta miljoner kronor (0), vilket ger en marginal på 5,8 procent (0). 

"Den positiva marginalutvecklingen drevs av högre produktionstakt och hantering av kostnader och prissättning. Fortsatt operativ utveckling av Tunisfabriken stödde kvartalets stabila resultat. Orderboken ligger kvar på en god nivå, medan kvartalets orderingång var svagare för 2024 års leveranser. Forskning och utveckling för kundspecifika lösningar fortsatte i hög takt under tredje kvartalet," säger Berghel. 

Orderläget är fortsatt bra, säger vd.

"Komponentsituationen börjar bli en ickefråga även om ledtiden på vissa komponenter fort- farande är långa. Genomförsäljning av material har återgått till normala nivåer, vilket förbättrar vinstmarginalen något men minskar den organiska tillväxten. Inflationen har vänt ner på de flesta marknaderna men är fortfarande på en för hög nivå. Huruvida räntorna har planat ut eller kommer att öka ytterligare något återstår att se. Vår mix av kunder samt nya kontrakt på ingång gör att vi känner stark tillförsikt framåt. Megatrenderna som driver tillväxten i vår industri är fortsatt starka," avslutar Berghel. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons