Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

Tufft tredje kvartal för Aspocomp

Den finska mönsterkortstillverkaren Aspocomp rapporterar minskningar i så väl order, som nettointäkter och rörelseresultat under tredje kvartalet.

Den finska mönsterkortstillverkaren Aspocomp arbetar i motvind. I bolagets senaste delårsrapport framgår det att nettointäkterna minskade med 23 procent till 8,1 miljoner euro (10,4), rörelseresultatet till -0,7 euro (1,4) och order till 7,1 miljoner euro (9,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 miljoner euro (1,8). 

Men det har sina förklaringar, skriver Aspocomp. Det råder en försvagad marknadssituation som visar sig i nettointäkterna inom marknadssegmenten för halvledare, industriell elektronik, telekom och fordonsindustri. 

"Att det förekommer nedgångar inom halvledarindustrin är inget ovanligt. Nu har cykeln förlängts, men vi uppskattar att den kommer att svänga tillbaka under första halvåret nästkommande år. Men det hänger också mycket på en återhämtning på marknaden för informations- och kommunikationsutrustning, som till exempel telefoner och datorer. Tittar vi långsiktigt är tillväxtutsikterna inom halvledarindustrin fortfarande goda," säger Aspocomps vd, Mikko Montonen i rapporten. 

Montonen tillägger att inflation, räntenivåer och osäkerhet som orsakats av Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar den operativa verksamheten för bolaget och kunderna för det innevarande helåret. 

Marknadssegmentet för säkerhet, försvar och luftfart gick bäst av bolagets samtliga områden, dock i en lägre takt än tidigare. Nettointäkterna uppgick till 1,5 miljoner euro, en tangering av fjolårets siffra (1,5). Segmentet för halvledare landade på 2,9 miljoner euro (4,4), industriell elektronik på 1 (1,7), fordonsindustri på 2 (2,2) och telekom på 0,7 (0,7).


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons