Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Midsummer
Elektronikproduktion |

Midsummers resultat försämrat - vill ta in pengar

Midsummer ökade sin omsättning under tredje kvartalet, men periodens totalresultat försämrades. Bolaget vittnar om ökad försäljning av solpaneler men minskad försäljningen av egna installationer.

Nettoomsättningen ökade till 11 898 TSEK (11 881). Periodens totaltresultat försämrades till -60 958 TSEK (-38 612). 

Rörelsemarginalen och EBITDA-marginalen skrivs i rapporten som negativa. 

Under det tredje kvartalet ökade försäljningen av solpaneler med 52 procent medan försäljningen via egna solpanelsinstallationer minskade med 45 procent, som en följd av ett ökat fokus på försäljning via europeiska takmaterialsföretag samt solcellsinstallatörer.

"Det är där vi kan skala upp snabbast och det är där nyckeln till vår framgång ligger: masstillverkning av solceller för platta tak som installeras av någon av våra många och namnkunniga europeiska partners inom tak, bygg och solcellsinstallation," säger vd, Sven Lindström i rapporten.

Midsummer genomför ett effektiviseringsprogram inom koncernen för att spara 40 miljoner kronor på årsbasis.

"En minskad kostnadsmassa ger oss bättre förutsättningar för fortsatt expansion och i närtid med start av den italienska fabriken som tidigt nästa år börjar leverera paneler till främst den italienska marknaden," fortsätter Lindström i rapporten. 

Tar in 66 miljoner kronor 

Enligt ett separat pressmeddelande beslutar styrelsen i Midsummer om en fullt garanterad företrädesemission om 66 miljoner kronor. 

Emissionslikviden avses stärka bolagets rörelsekapital samt möjliggör för det att skala upp produktionen i den italienska fabriken till en årlig produktion om 50 MW mot slutet av 2024 med följd att man når positivt kassaflöde.

"Mot bakgrund av marknadens ändrade syn på riskaptit har styrelsen för bolaget beslutat att fokusera på att så snabbt som möjligt nå ett positivt kassaflöde istället för snabbast möjliga volymtillväxt," står det. 

Kapitaltillskottet från företrädesemissionen, finansieringsstödet från Invitalia på drygt 100 miljoner kronor och effektiviseringsprogrammet ska göra att Midsummer har tillräcklig finansiering för att skala upp försäljningen till 50 MW under 2024 med följd att bolaget når ett positivt kassaflöde.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons