Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

Lägre resultat och minskad försäljning för NCAB

Så väl nettoomsättning som orderingång påverkades negativt av lägre priser och lageranpassningar hos kunder, rapporterar den svenska mönsterkortsleverantören NCAB i rapporten för tredje kvartalet.

Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 1 005,4 miljoner kronor (1 168,3). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. 

Orderingången minskade med nio procent till 924 miljoner kronor (1 011). EBITA minskade med fyra procent till 176,0 miljoner kronor (183,5), motsvarande en EBITA-marginal om 17,5 procent (15,7). 

EBITA har påverkats positivt av upplöst tilläggsköpeskilling med 21 miljoner kronor. Justerat EBITA slutade på 155 miljoner kronor (183,5), motsvarande en EBITA-marginal på 15,4 procent (15,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260,4 miljoner kronor (212,2), med bidrag från fortsatta förbättringar av rörelsekapitalet.

Rörelseresultatet uppgick till 160,5 miljoner kronor (172,3). Resultat efter skatt var 110,4 miljoner kronor (138,5).

"Trots en svag marknad är vi nöjda med att vi kunnat fortsätta leverera starka finansiella resultat och kassaflöden. Vi har också framgångsrikt lyckats kompensera prisnedgångarna och lägre priser mot kund med en högre bruttomarginal. Vårt starka kassaflöde och den solida balansräkningen, möjliggör fortsatta investeringar i långsiktig tillväxt. Med vår flexibla affärsmodell kan vi snabbt tillvarata tillväxtmöjligheter när marknaden vänder uppåt," säger Peter Kruk, vd och koncernchef på NCAB Group, i rapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons