Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hexatronic
Elektronikproduktion |

Hexatronic behöver spara - över 100 tjänster berörs

Hexatronic meddelar att man justerar ned utsikterna på kort sikt på grund av en fortsatt försvagning av marknaden för fiberoptisk telekommunikationsinfrastruktur under årets fjärde kvartal.

Hexatronic sjösätter ett program som kommer leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 90 miljoner kronor, räknat från och med utgången av det första kvartalet 2024. 

Programmet omfattar uppskattningsvis 160 hel- och deltidstjänster. Programmet avser huvudsakligen en minskning av produktionspersonal men även tjänstemän inom Fiber Solutions i flera av bolagets geografiska marknader. 

Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt på grund av en fortsatt försvagning av marknaden för fiberoptisk telekommunikationsinfrastruktur under årets fjärde kvartal. 

Bolaget förväntar sig därmed en försämring av den organiska försäljningstillväxten i det fjärde kvartalet 2023 jämfört med det tredje kvartalet 2023. 

EBITA-marginalen, exklusive omstruktureringskostnader, bedöms uppgå till 12-14 procent för det andra halvåret 2023, jämfört med tidigare bedömning om 15-17 procent.

Omstruktureringskostnader bedöms uppgå till cirka 30 miljoner kronor som belastar det fjärde kvartalet 2023.

”Marknaden inom Fiber Solutions har fortsatt försvagats under det fjärde kvartalet, framförallt den tyska marknaden samt duktmarknaden i USA, vilket innebär att vi nedjusterar våra utsikter på kort sikt. Vi offentliggör därför idag åtgärder som innebär att vi anpassar vår organisation till rådande marknadsförutsättningar”, säger Henrik Larsson Lyon, vd för Hexatronic, i ett pressmeddelande. 

Bortom rådande marknadsförhållanden ser bolaget starka underliggande strukturella trender som stödjer utbyggnaden av fibernät i strategiska marknader inklusive Nordamerika, Storbritannien och Tyskland


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons