Annons
Annons
Annons
Annons
© KTH
Elektronikproduktion |

Klart: KTH Kista flyttas till Valhallavägen

KTH:s styrelse har nu fattat beslut om verksamheten vid KTH:s olika campus. KTH Södertälje flyttas till KTH Campus och till Campus Flemingsberg. Verksamheten i Kista flyttas till KTH Campus.

Då var beslutet taget för KTH:s campusrockad. Lärosätet kommer samla fler av sina campus vid Valhallavägen på Östermalm, men också på Campus Flemingsberg. Undantaget gällande beslutet om Kista är Electrumlaboratoriet, som tolkas bli kvar då dess "långsiktiga utveckling utreds".

Men det kommer att ta tid, Omställningen kommer ta flera år, skriver man, och omlokaliseringen ska vara genomförd senast 2027. 

Anders Söderholm, rektor på KTH skriver att beslutet är ett led i lärosätets strävan efter ett ännu starkare och mer framgångsrikt KTH på fem till tio års sikt. Men inte utan påverkan på medarbetare och studenter. 

"Vi förstår naturligtvis att det här kan vara utmanande, men förändringen kommer genomföras med stor omsorg om och i dialog med medarbetare och studenter," säger Anders Söderholm i pressmeddelandet. 

Och så var det frågan om platserna. 

"Det kommer att framgå av de mer detaljerade planerna, men redan i dag har vi omkring knappt 3 000 kvadratmeter yta på KTH Campus som väntar på att användas," säger Anders Söderholm.

KTH skriver att beslutet har föregåtts av "ett omfattande utredningsarbete som i sin tur mynnat ut i fördjupade analyser av verksamheten i Kista och Södertälje."

"Förarbetet har varit gediget. Det är ett stort och viktigt beslut för att KTH ska kunna försvara och ytterligare stärka sin framstående position i Europa och globalt. Och för att kunna satsa på det viktigaste vi har nämligen personal och studenter. Genom att konsolidera och koncentrera verksamheten kan vi ytterligare stärka kvaliteten," säger styrelseordförande Johan Sterte.

Man vill med hela rockaden skapa en komplett akademisk miljö, heter det. 

"Vi kommer kunna erbjuda våra studenter ett bättre utbildningsutbud som ännu bättre än i dag matchar arbetsmarknaden inom data, elektro och produktionsteknik när vi koncentrerar verksamheten," säger Anders Söderholm.

Av beslutet framgår också att KTH ska utveckla samverkan i samarbete med sina olika partner i Kista och Södertälje och tillsammans göra riktade satsningar inom forskning och utbildning.

"Vår avsikt är att arbeta vidare med våra partner på plats i Södertälje och Kista men att utveckla andra och mer uthålliga modeller för detta samarbete. Det innebär olika typer av utvecklingssatsningar som vi kommer att återkomma till," säger Anders Söderholm.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2