Annons
Annons
Annons
Annons
© Smart High Tech
Elektronikproduktion |

Smart High Techs resultat försämrat

Nanoteknikbolaget från Göteborg rapporterar en tydlig ökning i nettoomsättning under tredje kvartalet, men fick se resultatposterna försämrade jämfört med motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 1 192 (10) TSEK. Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. 

Rörelseresultatet uppgick till -8 566 (-5 944) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -8 539 (-5 788) TSEK. Och Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 295 (-5 075) TSEK.

"Det tredje kvartalet 2023 inleddes med att vi fick bekräftelse på att Thermal Grizzlys försäljning utvecklas positivt. Den lansering de gjorde i slutet av maj av våra GT-TIM under det egna varumärket KryoSheet har enligt deras utsago utvecklats över förväntan. En påfyllnadsorder i början på juni följt av tre under hösten samt uppgraderade försäljnings-prognoser gör att vi ser med tillförsikt på utvecklingen av försäljningen direkt mot konsumentmarknaden via Thermal Grizzly. Det är både en växande marknad och vi får relativt bra betalt för våra produkter," säger Lars Almhem, vd för Smart High Tech, i rapporten. 

Han tillägger att konsumentmarknaden dock inte är tänkt att bli den riktigt stora marknaden för bolaget. 

"Denna satsning mot slutkonsumenten har varit ett sätt för oss att nå ut på marknaden och få de stora aktörerna på elektronik-marknaden att förstå att det finns alternativ till dagens kyllösningar." 

Nettoomsättningen uppgick till 2 176 (1 301) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -27 252 (-17 955) TSEK- Resultat efter skatt uppgick till -26 689 (-17 605) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -27 858 (-12 270) TSEK. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2