Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Norautron
Elektronikproduktion |

Norautron jonglerar rekord och investeringar

Norautron i Vänersborg vittnar om ett så här långt väldigt händelserikt 2023. Här berättar man att affärerna rullar på, om strategier och hur man har fördubblat produktionskapaciteten.

Vi är nio månader in i 2023 - hur har året varit så här långt för bolaget?

"Norautron AB har haft ett väldigt händelserikt 2023 så här långt. Vi startade året med att installera och köra in en ny ytmonteringslina. Linan vad efterlängtad då beläggningen på den gamla har varit skyhög under en längre tid. Och med mer än fördubblad kapacitet kunde vi göra flera rekordmånader under våren. Det har varit fortsatt bra fart in i hösten och vi hoppas kunna avsluta året med flaggan i topp och summera 2023 som ytterligare ett rekordår," säger David Smedberg Uhlman, affärsutvecklare på Norautron AB, i ett mejlsvar till Evertiq, och tillägger:

"Norautron AB har också certifierats för att producera enligt ATEX som är ett regelverk för produktion av produkter som skall nyttjas i en explosiv miljö. Certifieringen är ett led i vår utvecklingsresa och ett steg för att tillgodose marknadens behov. Vi har både befintliga kunder samt nya förfrågningar där det efterfrågas produktion enligt ATEX."

Var låg svårigheterna under årets gång?

"Att ligga på rekordomsättningsnivåer och parallellt installera och implementera en ny ytmonteringslinje har varit en utmaning och här ska största beröm gå till vår personal som har varit otroligt engagerade och dedikerade i att lösa uppgiften. Det har varit en utmaning men samtidigt helt nödvändigt för att höja vår kapacitet och service mot våra kunder. Vi har fortsatt att jobba aktivt med anskaffning av komponenter för att kunna producera utefter den efterfrågan våra kunder har.  Samtidigt har delar av marknaden för komponenter blivit mer tillgänglig vilket resulterat i att lagerhantering har upptagit en större del i verksamheten," berättar David. 

Tidigare år har elektronikindustrin präglats av komponentbrist, transportbekymmer och höga elpriser - i vilken omfattning finns dessa utmaningar kvar i er verksamhet?

"När det gäller komponentbrist har vi observerat en klar förbättring där utmaningen inte längre är lika utbredd. Trots detta är det viktigt att poängtera att vi fortfarande står inför vissa begränsningar relaterat till specifika komponenttyper. Under perioden som varit har vi implementerat strategier för att hantera förändringar i tillgång och efterfrågan. Vi fortsätter att övervaka marknaden noga för att vid behov vidta åtgärder för att hantera specifika utmaningar, vilket gör det möjligt för oss att upprätthålla en stabil och effektiv produktionsprocess.

Transportbekymmer, såsom förseningar och logistikproblem, har varit en faktor som vi beaktat i vår verksamhetsplanering under de senaste åren. Genom att vara proaktiva och flexibla i dialogen tillsammans med både våra kunder och leverantörer har vi lyckats bra med att minimera påverkan av ledtider & transportbekymmer och på så sätt kunna tillgodose våra kunder. Nu ser vi fram emot ett ännu mer planerbart 2024.

När det gäller höga elpriser, har vi genomfört energieffektivitetsåtgärder i kombination med att vi kontinuerligt arbetar med längre avtalsmodeller med planerbar effekt för att säkerställa hållbarhet både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv," förklarar David. 

Hur ser utsikterna ut nu när vi närmar oss slutspurten av året?

"Inför avslutningen av 2023 är utsikterna för vår verksamhet positiva. Vi har under årets inledning genomfört betydande investeringar, inklusive implementering av en ny komplett ytmonteringslinje som ger oss en fördubblad produktionskapacitet, vilket stärker vår förmåga att möta marknadens efterfrågan. 

Samtidigt har våra insatser under 2023 resulterat i att vi avslutar året med några mycket intressanta projekt, vilka vi ser fram emot att kunna berätta mer om under det kommande året.

Denna kombination av framsteg, tillsammans med den konsekvent positiva utvecklingen bland våra kunder, stärker vår tillförsikt inför en stabil avslutning på 2023 och ett lovande 2024," avslutar David. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1