Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sound Dimension
Elektronikproduktion |

Sound Dimension förbättrar rörelseresultat

Karlstadsbolaget Sound Dimension redovisar en ökad nettoomsättning och ett tydligt förbättrar rörelseresultat under tredje kvartalet.

Nettoomsättningen ökade till 264 952 kronor (8 854). Rörelseresultatet förbättrades till  -1 775 425 kronor (-2 975 792).

Karlstadsbolaget tog in en pengar under perioden, två emissioner om 54 000 respektive 5,5 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 1,4 miljoner kronor. Dessutom har Cheif Technology Officer, Fredrik Gunnarsson och Vice President of Sales, Ove Larsson lämnat sina befattningar efter bolagets omstruktureringar.

"Det tredje kvartalet präglades av stor omstrukturering för att leverera på den nya strategin. Strategin, som fokuserar på den licensbaserade affärsmodellen AiFi Streaming till aktörer inom strömningstjänster, har ett tydligare försäljningsfokus och också ett fokus på sänkta kostnader.

Under kvartalet har vi sänkt våra kostnader kraftigt, full effekt av kostnadsreduktionen inträder från oktober. Det gör att vi nu kan säga att vi har levererat på strategin på denna punkt. Det ger oss också större möjligheter att leverera på strategins övriga delar.

Vi har också påbörjat flera aktiviteter för att öka försäljningen, och det är mycket glädjande att se att vi har ökat vår fakturering med över 75 procent från andra till tredje kvartalet 2023. Att bygga licensintäkter från produkttillverkning tar tid, men fördelen är att så länge produkten sedan tillverkas, genereras också kassaflöden.

Arbetet med att vidareutveckla den licensbaserade affärsmodellen AiFi Streaming för aktörer inom strömningstjänster har kommit långt. Den tekniska lösningen har nu bevisats genom att vi tekniskt genomfört en testimplementation i en strömningstjänsten Melodies musikapp. Det kan inte nog understrykas hur viktig detta var för oss då det är först när man lämnar labbmiljön som man faktiskt ser om saker är möjligt att genomföra i verkligheten," säger Rickard Riblom, vd för Sound Dimension, i rapporten. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1