Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Uppsala universitet
Elektronikproduktion |

Uppsala leder nytt centrum för strategiska metaller

Ett drygt år efter att SSF utlyst 60 miljoner kronor för att etablera ett forskningscentrum för att trygga tillgången av strategiska råvaror står det klart att det leds av Lunds universitet.

Det blir projektet ”Forskningscentrum för Smart Exploration” som får bidraget på 60 miljoner kronor i SSF:s utlysning för MRC-MetMin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Forskningen leds av Uppsala universitet och ska fokusera på utvinning och anrikning av metaller och mineral.

Målet med MRC-MetMin är att samla ledande kompetens för att göra vetenskapliga genombrott och tekniksprång inom området, under en sexårsperiod.  Forskningen ska handla om metaller och mineral som är innovationskritiska, nödvändiga för grön/smart omställning, sällsynta, av bristande tillgång eller inte bör handlas från konfliktzoner.

”Vi är glada över att få möjlighet att använda vår erfarenhet och expertis och placera Sverige i frontlinjen vad gäller området innovativa lösningar för mineralprospektering. Vi välkomnar nya partners för demonstrationer, uppskalning, marknadsintroduktion och synergiarbete,” säger Alireza Malehmir, forskningsdirektör vid centrumet och professor i geofysik vid Uppsala universitet, i ett separat pressmeddelande.

I centrumet ingår också forskare från Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Från svensk industri deltar Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, Smarkand2015, BitSimNow, Eurobattery Minerals och Amkvo.

Lunds universitet ska bidra med forskning inom området sekundära mineraltillgångar för att kartlägga vilka potentiella mineraler som finns kvar i restprodukter från gruvdrift.

”En stor del av fältarbetet kommer vi göra i och vid gruvor. Där kommer vi med hjälp av geofysiska metoder karakterisera kvarvarande restprodukter för att fastställa mineralernas koncentration, kornstorlek och mineraltyp. Vår forskning om mineraltillgångar blir ett viktigt bidrag till Sveriges och Europas framtida råvarusäkerhet,” säger Tina Martin, forskare i teknisk geologi vid LTH och projektledare för Lunds forskning inom centrumet, i ett separat pressmeddelande.

Centrumet är det andra i SSF:s pågående satsning på Multidisciplinära forskningscentra (MRC), det första är MRC Halvledarsystemdesign. Syftet är att stimulera till multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle för vassare resultat och snabbare tillämpning.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2