Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar
Elektronikproduktion |

Nilar i akut behov av pengar – kan avvecklas

Nilar har problem med att få in pengar. Om det inte sker en kortsiktig finansiering i närtid kan bolaget eventuellt behöva avveckla hela eller delar av verksamheten.

Nilar skriver att man har ett väsentligt finansieringsbehov över de kommande åren för att uppnå de målsättningar som framgår av affärsplanen. Det står i ett pressmeddelande. 

Efter en översyn bedömer bolaget att utsikterna för att hitta en långsiktig finansieringslösning är ytterst begränsade. Man har ett kortsiktigt likviditetsbehov där en lösning ännu inte har kunnat konkretiseras.

Tittar på partnerskap, investerare - och försäljning

Man utvärderar även andra alternativ så som strategiskt partnerskap eller försäljning av bolaget. Även om det pågår, och har pågått, intensiva diskussioner med potentiella investerare finns heller inte i denna del en konkret alternativ lösning. 

Styrelsen meddelar med anledning av ovanstående att det vidare även görs en översyn som avser avveckling av hela, eller delar av, verksamheten.

"Om en kortsiktig finansieringslösning inte kan komma till stånd i närtid kommer bolaget att behöva avbryta översynen och vidta omedelbara åtgärder som kan komma att involvera avveckling av hela, eller delar av, verksamheten. Som en naturligt konsekvens av ovanstående är det styrelsens bedömning att den nya affärsplanen samt de finansiella mål som offentliggjordes den 11 augusti 2023 inte kommer att kunna infrias," heter det. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2