Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar
Elektronikproduktion |

Nilar ansöker om konkurs

Dagen efter att Nilar gått ut med sitt ansträngda och akuta likviditetsbehov ansöker man i dag om att försätta bolaget i konkurs.

Det var i går, onsdag som Nilar berättade att man har problem med att få in pengar. Om det inte sker en kortsiktig finansiering i närtid kan bolaget eventuellt behöva avveckla hela eller delar av verksamheten, skrev bolaget i ett pressmeddelande. 

Nu står det klart att Nilar kommer lämna in konkursansökan till Attunda tingsrätt i dag, den 30 november.

"I linje med vad styrelsen kommunicerade den 29 november 2023 grundar sig styrelsens beslut i Bolagets ansträngda och akuta likviditetsbehov på såväl kort och lång sikt där en lösning inte har kunnat konkretiseras," står det i dagens pressmeddelande. 

Tittade på partnerskap, investerare - och försäljning

I går skrev Nilar att man även utvärderar andra alternativ så som strategiskt partnerskap eller försäljning av bolaget. Även om det pågår, och har pågått, intensiva diskussioner med potentiella investerare finns heller inte i denna del en konkret alternativ lösning.

Gjorde storsatsning med ett nytt batteri

I slutet på oktober lanserade Nilar ett batteri som kan återställas med ny livslängd, Reox 2. Batteriet hade tidigare beställts av Indutecc Renewable Solutions, en order med ett värde på 110 miljoner kronor och produktionsstart under inledningen av 2024.

"Reox 2 visar att Nilar har tekniken på plats. Vi har en affärsplan som fokuserar på fortsatt produktutveckling för fler marknadssegment, större produktionsvolymer och lägre kostnader. Detta är ytterligare ett viktigt steg mot att nå ökad försäljning och större volymer, säger Erik Oldmark, vd för Nilar International, i ett separat pressmeddelande. 

Försämrat resultat under Q3

Den svenska tillverkaren av batterier tangerade sin nettoomsättning från tredje kvartalet i fjol men redovisade ett försämrat kvartalsresultat. 

Nilars nettoomsättning uppgick till 1,2 miljoner för tredje kvartalet i år. I fjol uppgick siffran även då till 1,2 miljoner. Bolaget såldes dock desto fler batterier i år än under motsvarande period förra året, 190 (68). EBITDA försämrades till -46,5 miljoner kronor (-38). Rörelresultatet landade på -126,1 miljoner kronor (-53,8). Periodens resultat uppgick till -130,7 miljoner kronor (-63,8). 

Medelantalet anställda och inhyrd personal låg under tredje kvartalet på 105 personer (101). 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-1