Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jurii
Teknik |

Sverige, EU och exportkonflikter

Ska kritiska jordartsmetaller användas för ekonomisk utpressning? Nej, säger EU:s medlemsländer. Men just hur man ska förhålla sig till länder som utövar detta är en tuffare nöt.

Sverige och EU – och inte minst elektronikindustrin – berörs av den begränsade exporten av kritiska jordartsmetaller från Kina. Det slår Svensk Elektronik fast i en intervju med Joel Jonsson, ansvarig för frågor kring internationell handel på Teknikföretagen, samt tillförordnad chef för Teknikföretagens Brysselkontor.

Produktionskapaciteten inom EU är beroende av att försörjningskedjorna fungerar som de ska. Både inom regionen, men även via export från länder utanför – där man bland annat hämtar koppar, guld och tantalum – men även gallium och germanium från Kina.

Mot bakgrund av Kinas åtgärder med nya, strängare regelverk för just export blir det här blir en tuff nöt när frågan hamnar på bordet hos EU:s medlemsländer. Inledningsvis är en övervägande majoritet ense om att det är direkt ohållbart att ”ensidiga beroenden av potentiellt otillförlitliga aktörer kan används för ekonomisk utpressning”. Men, på frågan om hur EU ska förhålla sig i exportkonflikter råder det en delad syn, skriver Svensk Elektronik.

”Ett läger förespråkar en alltmer interventionistisk politik på EU-nivå med statliga stöd till utvalda teknologier. På andra sidan står de länder som betonar vikten av goda allmänna förutsättningar och välfungerande marknader för att främja innovation och teknologiutveckling för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Det gör även avkall på handelspolitiken, där vissa vill vara mer bestämda i relationen med Kina och att EU ska använda sig av handelspolitiska skyddsinstrument på alltmer politiska grunder; medan andra ser en risk för att detta föranleder just det beteende vi försöker motverka – det vill säga att Kina begränsar tillgången till dessa kritiska råmaterial eller andra viktiga insatsvaror – innan vi hittat alternativa källor till dessa,” skriver branschorganisationen.

Mycket ligger i EU:s egna händer, menar Joel Jonsson, som tror att man står i ett vägskäl och man försöker hitta sin roll mellan Kina och USA.

”Personligen hoppas jag på ett mer balanserat tillvägagångssätt och att de nyligeninrättade forumen för att diskutera just exportkontroller och råmaterial mellan EU och Kina bidrar till att trappa ned eventuella konflikter som uppstår,” säger Joel Jonsson.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2