Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2003

Partnertech förbättrar resultatet något

I den halvårsrapport som Partnertech släppye idag på morgonen redovisar man en fakturering på 653 MSEK (689) och en förlust på 24 MSEK (-34).

Utmärkande för första halvåret 2003 var en fortsatt svag ekonomisk utveckling. Efterfrågan på marknaden minskade väsentligt under första kvartalet men har under andra kvartalet planat ut och legat relativt stabilt på denna nivå. I slutet av perioden fanns emellertid tecken på en svag återhämtning. Affärsenhet IT/mekatronik uppvisar en mycket varierande efterfrågan. Olika marknadsområden och kunder visar på stora skillnader i köpbeteende. Dessa skillnader har förstärkts under perioden. För affärsenhet telekom infrastruktur har nedgången bromsats efter ett svagt första kvartal. För andra kvartalet 2003 uppvisas en relativt jämn efterfrågan på en låg nivå. Jämfört med första halvåret 2002 var volymen under aktuell period cirka hälften. En svag tendens till volymökning har märkts under andra kvartalet samtidigt som prispressen är påtaglig. Marknaden för medicinsk teknik är avvaktande med en generell avmattning i efterfrågan och lägre volymer för affärsenheten jämfört med första halvåret 2002.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1