Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Pricer
Elektronikproduktion |

Pricer behöver spara pengar – omstrukturerar

Pricer har beslutat om att genomföra ett kostnadsbesparingsprogram genom vilket man räknar med besparingar om cirka 50 miljoner kronor årligen. Samtidigt planerar man att genomföra en omstrukturering av verksamheten.

Techföretaget skriver i ett pressmeddelande att omstruktureringen beräknas kosta cirka 18 miljoner kronor och kommer att belasta fjärde kvartalet 2023.

Som en del i denna omstrukturering har Pricer också utvärderat bolagets immateriella tillgångar. Resultatet av denna utvärdering innebär en nedskrivning av aktiverade utvecklingsprojekt, vilken kommer att belasta fjärde kvartalet 2023 med ett belopp om cirka 14 miljoner kronor.

Pricer skriver vidare att åtgärderna genomförs för att "säkerställa långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt med en målsättning att uppnå en mer kostnadseffektiv organisation."

Men det är dock inte slut här. Utöver omstruktureringen av verksamheten, optimering av produktportföljen och ökat fokus på prioriterade marknader planerar bolaget att minska personalstyrkan med totalt cirka 30 anställda globalt. I Sverige kan cirka 15 tjänster komma att beröras, vilket motsvarar cirka 15 procent av det totala antalet anställda i Sverige. 

– Bolaget har vuxit kraftigt samtidigt som vi inte har anpassat vårt arbetssätt i samma takt som bolaget vuxit. Utifrån denna position och det kapitaltillskott som säkerställdes tidigare i år, är vi nu redo att ta nästa steg mot en mer effektiv och fokuserad organisation, såväl inom administration som produktutveckling och försäljning. Genom att transformera verksamheten och investera inom utvalda fokusområden kommer vi att stå väl rustade att möta kundernas framtida behov samtidigt som vi säkerställer långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef på Pricer i pressmeddelandet.

Under våren 2023 öppnade Pricer sin nya produktionslina hos kontraktstillverkaren Zollner i Tyskland. Linan ökade både företagets kapacitet och flexibilitet – vilket beskrevs som nyckelfaktorer för att möta tillväxten för elektroniska hyllkantsetiketter.

Att flytta produktionen närmare kunderna beskrevs vid tillfället som ett strategiskt val som syftade till att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons