Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smart High Tech
Elektronikproduktion |

Smart High Tech tillförs 8,5 miljoner kronor

Nanoteknikbolaget Smart High Tech har säkrat 8,5 miljoner kronor via en riktade nyemissionen. Summan innebär att bolagets ledning och styrelse snabbare kan fokusera på bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen i Smart High Tech AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023 genomfört en riktad nyemission av 849 250 aktier och 849 250 teckningsoptioner av serie TO 2 till kvalificerade investerare. 

Tecknare av aktier i den riktade nyemissionen är ett antal större ägare i Smart High Tech, vilka genom ett konsortium med Öresund Growth Partner, Wictor Billström med familj, Stefan Henriksson, Jan Bengtsson och Miguel Abrante tecknat aktierna. 

Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget 8 492 500 kronor före transaktionskostnader, som uppgår till cirka 120 000 kronor.

 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1