Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Northvolt
Elektronikproduktion |

Northvolt säkrar ytterligare finansiering

Riksgälden har beslutat att ställa ut kreditgarantier för lån till utvecklingen av Northvolts fabrik för batteriproduktion i Skellefteå.

Garantierna ställs ut inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar, står det i ett pressmeddelande från den 22 december. 

Lånen utgör en delfinansiering för att öka produktionskapaciteten vid Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Lånen som garanteras uppgår till totalt 1,5 miljarder dollar, motsvarande 15,4 miljarder kronor och kommer att ställas ut av flera olika banker och kreditinstitut. 

Riksgäldens garanti täcker 80 procent av lånebeloppet och en avgift tas ut i linje med marknadsmässiga villkor. Lånen utgör en del av en större finansieringsrunda som bolaget genomför under 2024.

"Batterier möjliggör utfasningen av fossila drivmedel, primärt inom transportsektorn och ökar flexibiliteten i elsystemet genom energilagring och är därför en viktig del i arbetet för att nå klimatmålen. Riksgälden bedömer att Northvolts fabrik i Skellefteå uppfyller kriterierna för en grön kreditgaranti," står det. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-1