Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 28 juli 2003

Saab Ericsson får kontrakt på Galileo

Saab Ericsson Space får kontrakt på signalgenerator till navigationssatellitsystemet Galileo

Saab Ericsson Space har under flera år på ESA's uppdrag arbetat med utveckling av den apparat som skall generera navigationssignalerna i Galileo, Europas civila motsvarighet till USA's militära GPS-system. Nu är det klart att företaget också får leverera signalgeneratorer till den första experimentella satelliten. - Saab Ericsson Space och våra industriella partners har all den kompetens som krävs för uppdraget och vi har också det tidplanemässiga försprång som måste till för att klara den mycket tuffa tidplanen, säger Rolf Kallander, Saab Ericsson Space projektledare. Galileo är ett samarbetsprojekt mellan EU och ESA och har som syfte att göra Europa oberoende av USA's militära navigationssystem GPS och att erbjuda användarna ännu högre noggrannhet och bättre tillgänglighet samt bättre störtålighet än vad GPS ensamt kan åstadkomma. Tanken är att mottagare skall finnas tillgängliga som kan ta emot både GPS och Galileo-signaler när systemet tas i bruk 2008. Saab Ericsson Space leder sedan flera år tillbaka en industrigrupp där Astrium i Tyskland och Austrian Aerospace i Österrike ingår med målet att definiera och bygga en försöksutrustning för signalgeneratorn i satelliterna för Galileo-systemet. Denna första försöksutrustning kommer att levereras i slutet av sommaren. Innan systemet med 30 satelliter byggs fullt ut, kommer först två försökssatellliter att skickas upp och därefter ytterligare tre satelliter för att prova att systemet fungerar som avsett. Den beställning som Saab Ericsson Space med teammedarbetare nu fått, gäller signalgeneratorer till den första försökssatelliten. Ordern omfattar leverans av en provmodell samt två apparater av rymdkvalitet och omfattande provningsarbete.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1