Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Tapp för Ericsson – nedskärningar kan komma

Svenska telekomföretaget Ericsson räknar med ett tufft 2024. Både försäljning och vinsten före skatt under det fjärde kvartalet minskade kännbart och nu ska bolaget fortsätta minska sina kostnader.

Försäljningen minskade organiskt med -17procent jämfört med samma kvartal föregående år, driven av en minskning inom Networks på -23procent. Rapporterad försäljning minskade med -16 procent till 71,9 miljarder kronor, skriver Ericsson i rapporten.

EBIT exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 7,4 miljarder kronor för det fjärde kvartalet, jämfört med 8,1 miljarder kronor samma period 2022.

”Det är en väldigt svår marknad. Vi har tvingats reducera vår personalstyrka med 9 000 och det här är något vi måste fortsätta med, vi måste jobba med kostnadssidan”, säger vd Börje Ekholm till Sveriges Radio.

I rapporten kvartalsrapporten säger Börje Ekholm att Ericsson under 2023 levererade kostnadsbesparingar på 12 miljarder kronor brutto på årsbasis, enligt plan, varav hälften påverkade resultaträkningen positivt 2023.

”Resterande delen kommer att ge effekt under 2024. Med tanke på marknadsutsikterna kommer vi att ha fortsatt starkt fokus på kostnadsdisciplin.”

Han fortsätter och säger att mobilnätsbranschen är fortsatt utmanande och att man räknar med att osäkerheterna kommer att fortsätta under det nya året.

”Vi förväntar oss att den nuvarande osäkra marknadssituationen fortsätter under 2024, med en fortsatt krympande RAN-marknad utanför Kina, i och med att våra kunder förblir försiktiga och att investeringstakten i Indien normaliseras. Vårt nya kontrakt i USA kommer att börja upprampningen under andra halvåret 2024.”

Underliggande efterfrågan från växande datatrafik och 5G som endast är i den första utbyggnadsfasen kommer att kräva ytterligare nätinvesteringar. Ericsson bedömer dock att de nuvarande investeringsnivåerna är ohållbart låga för många operatörer.

”Vi är därför övertygade om att marknaden kommer att återhämta sig. I slutänden ligger dock tidpunkten för återhämtningen i våra kunders händer. Det är viktigt för oss att vara ledande inom teknik samtidigt som vi fokuserar på operativ effektivitet, för att säkerställa att vi är i en god position när marknaden återhämtar sig,” säger Börje Ekholm.

Gällande eventuella personalminskningar så är något större sparprogram dock inte aktuellt i nuläget, utan det handlar snarare om att göra löpande förbättringar för att anpassa konstnadskostymen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1