Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GARO
Elektronikproduktion |

50 ska bort från Garo – främst inom E-mobility

Den svenska tillverkaren av elinstallations- och laddningsprodukter meddelar att man anpassar organisationen efter rådande marknadsförutsättningar, något som innebär att antalet anställda i koncernen minskar.

När Garo presenterade sin delårsrapport för tredje kvartalet sa man att nettoomsättning för fjärde kvartalet förväntades vara i nivå med fjärde kvartalet 2022. Garo E-mobility visar en tillväxt på 16 procent, samtidigt som Garo Electrification minskar med 17 procent mot samma period året innan. Sammantaget resulterar detta i en nettoomsättning för fjärde kvartalet som uppgår till cirka 311 miljoner kronor, ett tapp från 341 miljoner kronor under jämförelseperioden.

”Nettoomsättningen påverkades framför allt negativt under slutet av kvartalet. Rådande marknadsläge, med makroekonomisk osäkerhet påverkar köpbeteende och investeringsbeslut. Nybilsförsäljningen av laddbara fordon i Sverige visar för närvarande på en svagare tillväxt än tidigare. Detta sammantaget gör att vi nu anpassar organisationen till rådande marknadsförutsättningar”, säger Vd- och koncernchef Patrik Andersson i ett pressmeddelande.

Nu kommer Garo att genomföra ytterligare ett åtgärds- och effektiviseringsprogram, något som innebär att antalet anställda i koncernen minskar med cirka 50 tjänster, fördelat på både kollektivanställda och tjänstemän, främst inom affärsområde Garo E-mobility.

Garos rörelseresultat för fjärde kvartalet förväntas uppgå till cirka 0 miljoner kronor, jämfört med 9 miljoner kronor. Resultat har belastats med cirka 10 miljoner kronor av kostnader till följd av nedskrivning av lager av restkomponenter inom Garo E-mobility. Samtidigt ingår intäkter av engångskaraktär avseende avyttringar av industrifastigheter med cirka 18 miljoner kronor.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1