Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE
Elektronikproduktion |

Notes resultat minskade under Q4, ökade för helåret

Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, säger i bokslutskommunikén att marknadsutmaningar hos några av bolagets kunder pressade försäljningen i kvartalet som kom in under förväntningarna. Men man tror på en successiv förbättring i efterfrågan under 2024.

Kontraktstillverkaren Note såg sin försäljning öka med fyra procent till 1,08 miljarder under det fjärde kvartalet 2023. Rörelseresultatet uppgick till 118 miljoner kronor, ner från 129 miljoner kronor under jämförelseperioden. Resultatet efter skatt landade på 91 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023, ner från 99 miljoner kronor under samma period året innan. 

– Kortsiktiga förskjutningar av kundorders påverkade tillväxten för kvartalet och försäljningen kom in under våra förväntningar. I vår breda kundportfölj har vi kunder och kundprojekt som utvecklas oerhört starkt. Det kunde dock inte kompensera i tillräckligt hög grad för de kortsiktiga förskjutningar av projekt och lageranpassningar vi såg hos några av våra andra kunder kopplat till marknadsutmaningar, säger vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam.

För helåret 2023 ökade försäljningen med 15 procent till 4,24 miljarder kronor, jämfört med 3,68 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 430 miljoner kronor, en ökning från 345 miljoner kronor under 2022. Resultatet efter skatt landade slutligen på 320 miljoner kronor, en stabil ökning från 254 miljoner kronor året innan.

– För året uppnåddes en underliggande rörelsemarginal om 9,4% och för kvartalet 8,5%. Våra ambitioner för vår rörelsemarginal är högre än så. Den lägre rörelsemarginalen följer av ovanligt stora förskjutningar av kundorders vilket påverkat resursutnyttjandet i våra fabriker. Den lägre tillväxttakten har även resulterat i en överkapacitet i flera av våra fabriker, förklarar Johannes Lind-Widestam.

Detta har lett till att anpassningar av framförallt personalstyrkan har genomförts, vilken idag bedöms motsvara den försäljningstakt Note räknar med under inledningen av 2024.

Lind-Widestam fortsätter och säger att den tidigare utmanande situationen på komponentmarknaden har utmanat kassaflöded under flertalet kvartal – men att man nu kan se att man lyckats bryta lageruppbyggnaden i fabrikerna och nu istället levererar positiva kassaflöden från verksamheten. 

– Vi förväntar oss att efterfrågan stärks successivt under 2024 med en löpande förstärkning av vår marginal, säger Lind-Widestam.

Note siktar på en omsättning för helåret 2024 om 4,5–4,8 miljarder kornor och en marginal om 10 procent.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2