Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Lagercrantz
Elektronikproduktion |

Lagercrantz lyfter genom förvärv

Teknikkoncernen Lagercrantz ökade både omsättning och rörelseresultatet under senaste kvartalet. ”Marknadsläget var fortsatt stabilt”, säger vd Jörgen Wigh.

Lagercrantz ökade nettoomsättningen med sex procent till 2 054 miljoner kronor under senaste kvartalet, som är det tredje i företagets räkenskapsår. Den förvärvade tillväxten var sju procent medan den organiska var minus två procent. 

Rörelseresultatet landade på 353 miljoner kronor, en ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Därmed stärktes också rörelsemarginalen och uppgick till 17,2 procent. 

Omsättningen för senaste niomånadersperioden ökade med 15 procent till 5 970 miljoner kronor. Under räkenskapsåret har Lagercrantz genomfört sju förvärv med en total årsomsättning om ungefär 555 miljoner kronor, uppger företaget i rapporten. 

Vd Jörgen Wigh skriver i rapporten att kvartalet oktober till december 2023 innebar ”ökade resultat och marginaler, ett starkt kassaflöde och flera spännande förvärv”. 

”Marknadsläget var fortsatt stabilt för de flesta av verksamheterna, även om flera av enheterna noterat en avtagande tillväxttakt under 2023. Positiva tillskott från förvärv och stärkta marginaler bidrog till att resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 13 procent till 284 miljoner kronor (251), vilket är ett nytt rekord för ett enskilt kvartal. Härtill var kassaflödet från den löpande verksamheten starkt och uppgick till 367 miljoner (439) för kvartalet”.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2