Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© cacaroot dreamstime.com
Analys |

Framtidstron stärks hos tech- och industrikonsulter

En ny rapport visar att tre fjärdedelar av de svenska tech- och industrikonsultbolagen väntar sig en ökad orderingång det närmaste halvåret.

Det är Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport som ger en något ljusare bild av den närmaste framtiden, åtminstone när det gäller tech- och industrikonsultbolagen. 

75 procent av tech- och industrikonsultföretagen väntar sig en ökad orderingång kommande sex månader. Motsvarande siffra för teknikkonsultbolagen är 40 procent. 

Bland tech- och industrikonsultföretagen uppger vidare hela 92 procent att de förväntar sig behöva nyanställa under den här perioden. Här är siffran för teknikkonsulterna 55 procent. 

”Förväntningarna på orderläget har gått från svagt till relativt optimistisk. Inom samtliga delbranscher förväntar man sig ett förbättrat orderläge under kommande halvår, jämfört med vår mätning från oktober 2023”, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Inom andra branscher, som till exempel arkitektbranschen, är optimismen dock svagare. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2