Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards
Komponenter |

Fingerprint minskar förlusten

Det svenska biometribolaget redovisade en ökad omsättning för det sista kvartalet 2023 för ett förbättrat rörelseresultat.

Intäkterna för det fjärde kvartalet 2023 landade på 200,3 miljoner kronor, en ökning från 19,3 miljoner kronor under samma period året innan. Fingerprint redovisar även ett rörelseresultat om -105 miljoner kronor, en klar förbättring från -527 miljoner kronor under samma kvartal 2022.

"Vårt primära fokus under 2024 inom betalningsområdet kommer att ligga på utvalda marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, då det kommer att ta mer tid innan vi ser en utbredd användning av biometriska betalkort på marknaden," säger vd Adam Philpott i bokslutskommunikén.

Under det det fjärde kvartalet inledde Fingerprint en så kallad transformationsplan, som omfattar kostnadsoptimering, organisatoriska förändringar och strategiutveckling. 

"Vi har börjat se initiala resultat av detta förändringsprogram. Jämfört med motsvarande kvartal förra året noterade vi en svag förbättring av bruttomarginalen, och räknar till fullo med förbättrad lönsamhet framöver när vi nu fokuserar vårt kapital och våra investeringar utanför sensorhårdvara för Mobile, inom våra befintliga verksamhetsområden som levererar högre marginaler, samt till nya diversifieringsområden," säger Philpott.

Dock så ser det ut som att de negativa utsikterna för Mobile kommer att bestå, och de geopolitiska riskerna är höga, vilket vd:n menar ytterligare förstärker behovet av transformationsplanen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2