Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HANZA Holding AB
Elektronikproduktion |

Hanza ökar målsättning efter köpet av Orbit One

Kontraktstillverkaren Hanza har reviderat sina finansiella målen för år 2025. Tidigare siktade man på omsätta minst 5 miljarder kronor år 2025, ett mål som redan passerats i och med förvärvet av branchkollegan Orbit One.

Omsättningsmålet höjs nu till 6,5 miljarder kronor och rörelsemarginalmålet om 8 procent höjs till att gälla helåret 2025. 

Hanza skriver i ett pressmeddelande att anledningen till revideringen är "betydande organisk tillväxt, lönsamhetsförbättringar och ett genomfört större förvärv," det vill säga det tidigare nämnda förvärvet av Orbit One

Det var under hösten 2022 som Hanza utarbetade en strategi för de kommande tre åren kallad ”Hanza 2025”. Kort så handlar det om att utveckla kapacitet och kompetens inom befintliga tillverkningskluster och tjänster. Även förvärv som stödjer denna inriktning är en del av strategin. Strategin har visat – bevisligen – fungerat väl och lämnas oförändrad, däremot måste man som sagt justera de finansiella målen.

Förvärvet av Orbit One har medfört att Hanza pro forma når en omsättning om 5,2 miljarder kronor, det vill säga att man redan passerat det tidigare omsättningsmålet om "5 miljarder kronor för räkenskapsåret 2025”. Orbit One har en lägre rörelsemarginal än Hanza, vilket kommer att sänka koncernens marginal under år 2024. Vidare påverkar en pågående konjunkturavmattning marginalen negativt. 

Hanza menar dock att man har en god erfarenhet av integrationer och redan under 2024 förväntas synergier vid samgåendet med Orbit One medföra till en ökad marginal. 

Därför har man nu beslutat att höja omsättningsmålet med 30 procent till 6,5 miljarder kronor för år 2025. Samtidigt höjs rörelseresultatmålet om 8 procent till att gälla helåret 2025 för koncernen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2