Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nibe
Elektronikproduktion |

500 tjänster ska bort från Nibe

Den svenska värmepumpsjätten behöver spara hundratals miljoner kronor, något som innebär att hundratals tjänster också kommer att försvinna.

Verksamheten för tillverkaren av luftvärmepumpar inte gått som planerat. I bokslutskommuniké för 2023 framgår det att Nibe såg en "god utveckling" under 2023, men att det fjärde kvartalet visade på en tydlig avmattning. 

Man pekar på att ränteläget, världen över, inneburit en kraftig inbromsning av nyproduktionen av bostäder. Bolaget skriver att politisk otydlighet i flera europeiska länder kring kommande bidragsutformning har bidragit till stor ryckighet i efterfrågan samt att det försämrade säkerhetsläget i världen har också resulterat i uppsatta handelshinder mellan både länder och kontinenter, något som också resulterat i tvära kast i efterfrågan.

"Inledningen av 2024 bekräftar den svaga efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden. Detta har föranlett ett beslut om att initiera ett åtgärdsprogram avseende reduktion av personal och övriga fasta kostnader samt reduktion av lager och balansering av investeringar, framför allt inom Climate Solutions i Europa," skriver Nibe i bokslutskommunikén

Åtgärderna gäller hela organisationen och kommer bland annat att beröra cirka 500 medarbetare. Med programmet siktar Nibe på årliga besparingar motsvarande cirka 600 miljoner kronor med full effekt under 2025. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppskattas dock till 900 miljoner kronor, vilka kommer att belasta kvartal ett.

Samtidigt som man annonserar att 500 tjänster kommer att försvinna Samtidigt redovisar Nibe en nettoomsättning på 11,65 miljarder kronor och en vinst på 1,59 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2023.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2