Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

Förhandlingarna klara, permitteringar väntar hos Aspocomp

Det var den fjärde januari i år som den finska mönsterkortstillverkaren meddelade att inlett förhandlingar gällande eventuella tillfälliga permitteringar samt uppsägningar i Finland. Dessa är nu avslutade.

Aspocomp har avslutat de förändringsförhandlingar som inleddes i början av året och som gällde all personal i Finland, cirka 150 personer.

Bolaget har tidigare meddelat att förhandlingarna inleddes för att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften samt för att säkra förmågan att verka i framtiden – under en försvagad marknadssituation.

Vid förhandlingsstarten bedömdes de planerade åtgärderna kunna leda till tillfälliga permitteringar och därutöver att högst fem tjänster upphör. Nu när allt är avslutat står det klart att två anställda kommer att sägas upp. Bolagets permitteringstillstånd gäller dock för 40 personer. 

Aspocomp skriver i en uppdatering att uppsägningar kan tills vidare genomföras om företagets ekonomiska eller produktionsmässiga situation så kräver.

Samtidigt är man noga med att påpeka att uppsägningarna kommer att genomföras på ett sådant sätt att bolaget bibehåller sin produktions- och operativa kapacitet samt förmågan att tillverka den nuvarande produktionsefterfrågan.


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons