Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

Sämre avslut för NCAB

Efter några år av mycket kraftig tillväxt under pandemin vände globala mönsterkortsmarknaden nedåt under 2022, och minskade ytterligare under 2023 – något som också återspeglas hos NCAB.

"Minskningen under 2023 är betydande och bedöms landa i paritet med nedgången 2009. Under pandemiåren byggdes lager i flera led kopplat bland annat till komponentbrister. Den försvagade konjunkturen, i kombination med lagerjusteringar samt lägre priser i marknaden har lett till minskad nettoomsättning för NCAB," det säger vd och koncernchef Peter Kruk i bolagets bokslutskommuniké.

Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 878,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023, jämfört med 1,02 miljarder kronor. NCAB skriver att såväl nettoomsättning som orderingång påverkades negativt av lägre priser och lageranpassningar hos kunder. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 103,8 miljoner kronor, jämfört med 129,3 miljoner kronor under jämförelseperioden. Resultat efter skatt landade slutligen på 67,2 miljoner kronor, ner från 71,3 miljoner kronor under samma kvartal 2022.

För helåret 2023 minskade nettoomsättningen med 8 procent till 4,08 miljarder kronor, jämfört med 4,45 miljarder kronor under 2022. Rörelseresultatet för året uppgick till 591,4 miljoner kronor, jämfört med 546,4 miljoner kronor. Resultat efter skatt för 2023 var 403,9 miljoner kronor, ner från 417,1 miljoner kronor under 2022.

"NCAB tillför unika värden till såväl kunder som tillverkare av mönsterkort och vi är nöjda att under 2023 konstatera en god tillväxt i nya artikelnummer, som är drivkraften för framtida intäkter, och även att drygt 200 nya kunder tillkommit. I linje med vad vi tidigare kommunicerat ser vi tecken på att nedgången bottnar ut," säger Peter Kruk.

Peter Kruk fortsätter och säger att elektronikbranschen i sig uppvisar över tid en stadig tillväxt – drivet av att produkter blir alltmer intelligenta och uppkopplade.

När man tittar på de olika regionerna kan NCAB konstatera att Asien och USA – som var regioner som tidigt påverkades av den försvagade marknaden – uppvisat tecken på att botten nåtts och att man ser gradvisa förbättringar. Däremot har Europa, och särskilt Tyskland, fallit tillbaka med svag efterfrågan. 

"Vi förväntar oss ingen snabb positiv rekyl i inledningen av 2024 utan istället att förbättringar kommer ske gradvis allteftersom lagerjusteringseffekter avtar och en förbättring i konjunkturen etableras."


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1