Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fusion Worldwide
Analys |

Läget på komponentmarknaden

Distributören Fusion Worldwide har kikat in en aningen grumlig kristallkula och givit Evertiq en omfattande översikt över läget på komponentmarknaden via sin "Fusion Worldwide's 2024 Report.

Man menar att industrin för elektroniska komponenter kliver in i 2024 vid en brytpunkt. Olika marknadssegment omfokuserar efter att ha stött på svårigheter till följd av olika geopolitiska händelser under de senaste åren. Från ett läge kantat av stora brister till nuvarande tillstånd, med överflöd, utvärderar Fusion Worldwide tillståndet för elektronikkomponentindustrin i sin senaste rapport där man iakttagit följande teman och trender:

Den samlade reaktionen på de extrema brister, rekordhöga ledtider och prissvängningar som plågade 2022 är fortfarande påtaglig. Ett resultat av detta som blev en faktor under 2023 var överköpande – något som resulterade i enorma volymer av överskottslager inom olika sektorer på marknaden för elektroniska komponenter.

AI fortsätter att utvecklas, och det i snabb takt. Och i takt med detta utvecklas även tekniken som utgör dess grundläggande komponenter. Denna teknik – som förväntas nå 1,3 biljoner dollar i tillväxt år 2032 – är en viktig drivkraft för den allmänna marknadsaktiviteten eftersom den påverkar många branscher under vårt ansvarsområde.

Den kännbara spänningen mellan USA och Kina fortsätter. Friktionen blev märkbar redan 2018 då den började med tullar som riktades mot chipproduktion och handel. Sedan dess har vi fått uppleva ett illasinnat fall av "svar på tal" om vem som kommer att begränsa vem eller vad härnäst. Detta har blivit ännu mer av en balansakt för de två makterna när Kina försöker undvika en lågkonjunktur.

De pågående konflikterna i Israel och Ukraina utgör många hot mot leveranskedjan för elektroniska komponenter. Elektroniska enheter kräver tillverkning, maskiner och expertis från hela världen. Konflikter hotar inte bara kontinuiteten i dessa faktorer, den påverkar även investeringar och konsumenternas förtroende.

Samtidigt som dessa övergripande teman färgar synen på 2024 kan Fusion också identifiera viktiga datapunkter, trender och utvecklingar inom de många segment som utgör den bredare marknaden för halvledare, chips, minnesmoduler och liknande:

Aerospace & Defense: Fusion ser en "sund ström" av komponenter som behövs för att stödja både flyg- och försvarsbyggnader. Kommerciella flygplan utvecklas exponentiellt när det gäller elektrisk komplexitet, vilket också betyder pålitlig efterfrågan.

Automotive: Bilindustrin hade svårt att hålla jämna steg med den globala halvledarkrisen, men den är nu tillbaka vid och njuter av en generellt gynnsamma, långsiktiga, utsikter. Men det finns några hinder längs vägen, inklusive prisvolatilitet, som man måste navigera runt.

Kontraktstillverkare: Kontrakttillverkare kommer att fortsätta vara en hörnsten i branschens diskussioner under 2024 och även efter. Fusion skriver att man kan räkna med en ökning av "offshoring", särskilt i framväxande länder, och även att vi kan räkna med fler positiva förändringar när det kommer till det regulatoriska landskapet.

Enterprise Computing & Servers: "enterprisedatorer" ligger i framkant i utvecklingen. Det ständigt ökande behovet av data och beräkning kommer att luta sig mot denna sektor. Den är därmed unikt positionerad för att diktera villkoren för vågen som vi alla kommer att rida när det gäller AI, IoT, grafik, multimedia och telekommunikation.

Telekom & Nätverk: AI, IoT och Edge computing är drivande när det kommer till efterfrågan i denna sektor. Ingen av dem är möjlig utan telekommunikation och nätverk. Totalt sett anser Fusion att detta högmarginalutrymme, som kräver stora investeringar, inte kommer att uppleva några utmaningar på lång sikt.

Gaming: Sektorn upplevde vissa stora hinder under 2020 och 2021, men industrin har kommit tillbaka på senare tid. Det främsta produktkatergorierna för gaminingsektorn har alltid varit grafikkort och GPU:er. Men det hela förändras, och molnspel, virtuell verklighet, förstärkt verklighet och artificiell intelligens blir alltmer populära och ökar efterfrågan på mer avancerade delar.

Hälsovård: Få hälsovårdscenter har råd med tunga operativa kostnader varje år, och när det är dags att ersätta utrustning vill de ha ett måttligt antal enheter. Men disruptiv teknik har stora konsekvenser för fältet - kommer nya tillämpningar förändra paradigmet? AI har stor potential, liksom den ökande användningen av fjärrpatientövervakningsenheter och digitaliserad diagnostisk utrustning.

Gynnsamma prognoser och långa startsträckor för många sektorer bådar gott enligt Fusion. Det finns just nu mycket som bygger upp ett positiv momentum. Men det finns flera varningsflaggor som inte kan ignoreras. På många sätt kommer att navigerandet av 2024 att vara en balansakt. Ladda ner rapporten här.


About Fusion Worldwide

Fusion Worldwide is the preeminent open market distributor of electronic components and products. We source, inspect, test, and deliver a broad range of components to a large and diversified customer base that includes OEMs, CMs and ODMs across a wide array of verticals. Founded in 2001, Fusion is headquartered in Portsmouth, New Hampshire and maintains offices and quality centers in major manufacturing centers around the world.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons