Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ABB
Teknik |

ABB: "allt större fokus på AI:s viktiga roll"

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, har identifierat tre drivkrafter för robotdrivna AI-lösningar under 2024 då ABB siktar på att expandera till nya segment som ännu inte tagit del av robotautomationen.

”Under året kommer vi att se ett allt större fokus på AI:s viktiga roll. Det handlar om allt från mobila robotar och samarbetande robotar till att möjliggöra nya robottillämpningar i nya branscher och skapa nya möjligheter för människor att lära sig och vidareutveckla sina färdigheter – AI tänjer på gränserna och omdefinierar framtiden för industrirobotar,” säger Marc Segura i ett pressmeddelande.

AI driver ökad autonomi inom robottillämpningar

Marc Segura menar att framstegen inom AI omdefinierar vad som är möjligt med industrirobotar. Teknologin förbättrar robotarnas förmåga att greppa, plocka och placera liksom förmågan att kartlägga och navigera i dynamiska miljöer – det berör helt enkelt allt.

”AI-drivna mobila robotar kan omvandla branscher som diskret tillverkning, logistik och laboratorier”, förklarar Marc Segura. 

Han säger att robotar som till exempel är utrustade med ABB:s nya Visual SLAM-teknik har en avancerad förmåga till kartläggning och navigering. Detta i sin tur öppnar upp för en övergång från linjära produktionslinjer till dynamiska nätverk – vilket ger effektivitetsförbättringar och kan leda till att robotarna kan ta sig an fler uppgifter, trista, smutsiga och farliga sådana.

AI öppnar för att robotar kommer in i nya branscher

Potentialen med AI-driven robotteknik berör många branscher utöver tillverkningsindustrin. Under 2024 förväntas dessa tekniker ge effektivitetsförbättringar även i mer dynamiska miljöer, som hälso- och sjukvård samt biovetenskap, liksom detaljhandeln. Ett exempel som lyfts är byggbranschen där AI-drivna robotar kan hjälpa att öka produktiviteten samt förbättra säkerheten.

”Byggbranschen är ett utmärkt exempel på en sektor där AI-drivna robotar kommer att visa sig vara omdanande och ge avsevärt mervärde genom att lösa många av de problem branschen har idag, inklusive arbetskraftsbrist, säkerhetsproblem och en stagnerad produktivitet”, säger Marc Segura. 

Robotar kan tillexempel utföra uppgifter som murning, montering av modulära enheter och framtagning av 3D-utskrifter med större precision och hastighet.

AI skapar nya möjligheter till utbildning och arbete med robotar

Framstegen som görs inom AI och robotteknik är viktiga att införliva i utbildningen för att överbrygga det tekniska kompetensgapet inom automation och göra robotar mer tillgängliga för fler människor och företag. AI gör programmeringen enklare och utbildningen kan tack vare lead-through-programmering och till och med naturligt språk gå in mer på hur robotar kan hjälpa människor på ett effektivare sätt istället för att bara lära ut programmeringskunskaper. Förändringen gör robotar mer lättillgängliga och öppnar upp för en större målgrupp.

Marc Segura menar att bristen på människor som har den kompetens som behövs för att programmera och hantera robotar länge har varit ett hinder för att anamma robotautomation, i synnerhet hos små och medelstora tillverkningsföretag.

”Vi ser att detta problem i allt högre grad avhjälps när framstegen inom generativ AI sänker hindren för automation och ökar fokuset på en utbildning som är mer än bara programmering. Utvecklingen inom programmering med naturligt språk, vilket drivs av AI där människor med vanliga ord kan instruera en robot om dess arbetsuppgifter, kommer att leda till en ny dynamik vad gäller interaktionen mellan människa och robot.”


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons