Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Incap
Elektronikproduktion |

Incap tappar 46 procent av intäkterna under Q4

Kontraktstillverkaren Incap hade ett tufft sista kvartal 2023. Intäkterna för kvartalet uppgick till 42.4 miljoner euro, ett tapp på hela 46 procent från samma period året innan.

Om man dock bortser från påverkan från kontraktstillverkarens största kund ökade intäkterna med 54 procent och exklusive effekterna av förvärvet av Pennatronics var tillväxten 15 procent.

Rörelseresultatet  (EBIT) för kvartalet uppgick till 3,7 miljoner euro, en nedgång om 71 procent från 12,7 miljoner euro samma kvartal 2022. Vinsten för det fjärde kvartalet 2023 landade slutligen på 1,3 miljoner euro, ner från 8,7 miljoner euro.

– Sammantaget var 2023 ett bra år för EMS-marknaden, även om ökade lagernivåer var ett vanligt problem som bromsade marknadsutvecklingen och bibehöll prispressen. I början av 2023 meddelade även Incaps största kund att deras lagernivå hade blivit för hög och att de var tvungna att minska sina beställningar, vilket ledde till en minskning av våra intäkter, förklarar vd och koncernchef Otto Pukk i bolagets bokslut.

Intäkterna för helåret 2023 uppgick till 221,6 miljoner euro, en minskning om 16 procent från 2022. Rörelseresultatet för helåret var 28,2 miljoner euro, ner från 30,6 miljoner euro året innan. Vinsten för 2023 uppgick till 19,8 miljoner euro, ner från 27,6 miljoner euro under 2022. 

Otto Pukk förklarar i bokslutet att Incap under året höll ett nära samarbete med kunderna för att minska deras lagernivåer – något som fortsatte under årets fjärde kvartal. Han säger att bolaget såg full effekt av de minskade volymerna under årets sista månader.

– Även om lageravvecklingen fortfarande kommer att påverka första halvåret 2024 tror vi att vår verksamhet långsamt kommer att börja växa och vi har redan successivt börjat öka antalet anställda i vår fabrik i Indien.

Avslutningsvis säger Otto Pukk att Incap kliver in i 2024 från en ny startpunkt.

– Vårt beroende av en enskild kund har minskat och vår kundbas är även diversifierad genom expansionen till den amerikanska marknaden 2023.

Han bedömmer att, exklusive bolagets största kund, så kommer tillväxten att fortsätta och att försäljningen vid samtliga fabriker utom Indien kommer att öka från 2023 års nivå. På koncernnivå förväntas försäljningen börja växa kvartal för kvartal från början av 2024.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2