Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

Nu läggs grunden för JonDeTechs tillväxtresa

"Det är med glädje och ödmjukhet som jag nu tillsammans med medarbetarna och styrelsen ska lägga grunden för bolagets strategi och kommande tillväxtresa. Jag är optimistisk inför kommande år - bolaget har en enorm potential och jag ser fram emot att leda arbetet," säger JonDeTechs vd Leif Borg i bolagets bokslutskommuniké.

Under det fjärde kvartalet 2023 ökade bolaget sin nettoomsättning rejält till 650 000 kronor, jämfört med 79 000 kronor under samma period året innan. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -10,3 miljoner kronor, jämfört med -3,9 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -11,4 miljoner kronor, jämfört med -5,8 miljoner kronor.

För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 1,1 miljoner kronor, en ökning från 240 000 kronor under 2022. Rörelseresultatet för 2023 uppgick till -35,4 miljoner kronor, jämfört med -31,3 miljoner kronor. Resultatet för helåret 2023 landade slutlingen på -38,4 miljoner kronor, jämfört med -36,8 miljoner kronor.

När JonDetech nu kliver in i 2024 menar vd Leif Borg att man påbörjar en ny fas med nya fokusområden – närmare bestämt tre. Enligt Leif Borg behöver bolaget engagerade och kompetenta medarbetare som kompletteras med externa specialister, för att på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt kunna skala försäljningen. Man behöver även säkra en långsiktig finansiering som speglar bolagets tillväxtplan och som är förmånlig för befintliga aktieägare. Sist men inte minst är "Go-to market"

"Precision och snabbhet – vi ska välja rätt samarbetspartner som kan tillgodose högvolymsaffärer för att möta kundernas efterfrågan. Efter flera år av forskning och utveckling transformerar vi nu verksamheten till att vara kommersiellt orienterad och försäljningsfokuserad," säger Leif Borg i bokslutskommunikén


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2