Annons
Annons
© Uppsala universitet
Teknik |

Svenskt världsrekord för CIGS-solceller

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller.

Det nya världsrekordet är på 23,64 procent och mätningen har gjorts av ett oberoende mätinstitut.

Resultatet bygger på ett samarbete mellan solcellsföretaget First Solars europeiska del i Uppsala (tidigare Evolar) och solcellsforskare vid Uppsala universitet.

– De mätningar som vi själva gjort på den här solcellen och andra solceller gjorda i närtid är inom felmarginalen för den oberoende mätningen. Mätningen kommer också att användas för en intern kalibrering av våra egna mätmetoder, säger Marika Edoff, professor i solcellsteknik vid Uppsala universitet och ansvarig för studien i ett pressmeddelande.

Det förra världsrekordet var på 23,35 procent och hölls av Solar Frontier i Japan. Innan dess låg rekordet på 22,9 procent och hölls av ZSW i Tyskland. Men nu är rekordet "hemma" igen, Uppsala universitet har näligen tidigare haft rekordet, första gången på 1990-talet i forskningssamarbetet Euro-CIS.

Solceller ökar fort i världen och solkraften bidrog, enligt International Energy Agency, (2022) med drygt sex procent av världens el. De bästa solcellsmodulerna av kristallint kisel, som är det mest använda solcellsmaterialet, omvandlar idag mer än 22 procent av solljuset till elektrisk effekt och dagens solceller är både billiga och långtidsstabila.

Ett branschmål inom solcellsforskningen är att kunna komma upp i över 30 procent verkningsgrad till rimliga produktionskostnader. Ett stort fokus är på tandemsolceller är mer effektiva, men som hittills har varit för dyra för storskalig användning.

CIGS-solceller består av en glasskiva av vanligt fönsterglas, som har belagts med flera olika skikt, varje skikt med sin specifika uppgift. Det material som absorberar solljuset består av koppar, indium, gallium och selen (därav akronymen CIGS), med tillsats av silver och natrium. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1