Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smartare Elektroniksystem
Elektronikproduktion |

Svensk elektronikindustri – vart är vi på väg?

Hur ser morgondagens elektronikindustri ut i Sverige? Världen över lanseras det olika former av rättsakter, framtagna för att främja utveckling av regionala industrier, från halvledare till mönsterkort och hela system. Elektronikindustrin både påverkar och påverkas av samhället i stort, skapar nya möjligheter och förfinar existerande processer – så vilken roll kommer Sverige att spela i framtiden?

Den svenska elektronikindustrin kanske inte alltid tar den plats den förtjänar, men faktum kvarstår att Sverige är ett industriland i världsklass – och en stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem.

Svensk elektronikindustri beskrivs dessutom som en nyckelaktör i övergången till en digital och hållbar framtid. Under tidiga december förra året lanserades ”Svenska elektronikindustrins Agenda 2.0”. Enligt denna ska Sverige vara en ledare i den gröna omställningen inom den europeiska elektronikindustrin år 2036 – och agendan stakar ut hur denna målsättning ska nås. Under Evertiq Expo Malmö 23 maj kommer Anna Wibom, programchef för Smartare Elektroniksystem, berätta mer om denna vägledande agenda.

Men innan vi tar reda på vart industrin är på väg måste vi först slå fast i vart vi är.

Enligt agendan, framtagen av RISE Research Institutes of Sweden på uppdrag av Smartare Elektroniksystem, konstateras det att år 2020 sysselsatte den svenska elektronikindustrin cirka 66 000 personer och omsatte nära 230 miljarder kronor. Om vi även räknar med företag vars produkter är beroende av elektronik så är branschen helt plötsligt fyra gånger större. Då pratar vi om 8 000 företag med totalt 260 000 anställda och en omsättning på 1 000 miljarder kronor.

Det finns faktiskt allt här i vårt avlånga land. Företag fokuserade helt på material, forskning, utveckling, tillverkare av allt från komponenter, mönsterkort, kablar och kablage till fullständiga system. Allt under parollen svensk elektronikindustri.

Som sagt så både påverkar och påverkas elektronikindustrin av världen runt sig. Världsläget och teknikskiften som sker både tänder och tvingar fram nya idéer hos elektronikingenjörer. Industrin påverkas självklart även av geopolitiska spänningar – något vi upplevt i närtid – vilket som konsekvens gjort att elektronik, i många olika former, nu ses som en strategisk råvara.

Rent geografiskt har elektronikindustrin förändrats. Kina, som under många år betraktats som ”världens fabrik” har på senare tid sett flera av sina inhemska tillverkare expandera utanför landets gränser. Bolag här hemma i Europa strävar också allt mer efter att flytta tillbaka elektronikproduktionen till underleverantörer i Sverige och EU. ”Reshoring” eller ”att producera för regionen i regionen” har blivit strategier som lyfts för att säkra värdekedjorna och samtidigt minska klimatavtrycket.

Den stora komponentbristen som världen krigade sig igenom för ett par år sedan, tillsammans med handelskrig och andra geopolitiska spänningar har lett till att de flesta regionerna i världen siktar på att bygga upp en resiliens för sina industrier – vilket innebär fokus på elektronik.

”Det har inneburit sällan skådade stöd till halvledarekosystemen, från skattelättnader för investeringar till statsstöd i mångmiljardklass. Att ge statligt stöd till halvledarindustri är inget nytt, nytt är dock storleken på stöden och att skälen i stor utsträckning är säkerhetspolitiska,” går det att läsa i agendan.

EU har lanserat Chips Act, något vi här på Evertiq rapporterat friskt om, i en satsning att stärka det europeiska halvledarekosystemet. Målet är att fördubbla den globala marknadsandelen till 2030.

Risken i värdekedjorna, ett ökat elektronikinnehåll i produkterna och behovet av närhet till leverantörer för att säkra hållbarhet på alla nivåer, gör att allt fler bolag jobbar för att säkra sin produktion i Sverige och EU. Lokala, europeiska värdekedjor inom elektronik får därför ett allt starkare fokus. Och just här, menar man i agendan, behöver också Sverige hitta och ta sin plats.

Visionen: Svensk elektronik – en ledare i den gröna omställningen

Sverige ligger i framkant när det kommer till flera teknologier och kunskapsområden som kan främja den gröna omställningen. Och det är just det man enligt agendan behöver utnyttja för att år 2036 kunna utmärka sig inom den europeiska elektronikindustrin.

”Med kunskap, metoder och lösningar i världsklass har den svenska elektronikindustrin positionerat sig som en innovativ ledare inom den gröna omställningen.”

Men självklart finns det hinder på vägen. I Sverige, liksom inom elektronikindustrin i stort, står man inför flera stora framtidsutmaningar. Hållbarhetsfrågan måste mötas, kompetensbristen lösas och värdekedjorna stärkas och spetskompetensen fördjupas. Konkreta mål och riktade insatser tar branschen dit – agendan syftar till att visa vägen dit.

Anna Wibom, programchef för Smartare Elektroniksystem kommer under Evertiq Expo Malmö 23 maj att kliva upp på scenen för att göra en djupdykning i Svenska elektronikindustrins Agenda 2.0 – som är tänkt att vara vägledande för beslutsfattare inom svensk elektronikindustri, svenska myndigheter samt nationella och internationella forskningsfinansiärer.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2