Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GPV
Elektronikproduktion |

Rekordsiffror för GPV efter integration av Enics

Efter sammanslagningen med Schweiz-baserade Enics har GPV ökat såväl omsättning som vinst rejält. För 2023 rapporterar bolaget rekordresultat trots lägre aktivitet i den globala elektronikindustrin.

Den danska kontraktstillverkaren GPV rapporterar om en omsättning på 10,4 miljarder danska kronor för helåret 2023. Samtidigt ökade rörelsevinsten till 743 miljoner danska kronor, vilket var en ökning med 60 procent jämfört med 2022. 

Rekordresultatet är delvis en följd av en ”framgångsrik integration” med schweiziska Enics, uppger företagets vd Bo Lybæk i bokslutet. 

2023 var det första fullständiga finansiella året efter konsolideringen av Enics, något som var huvudorsaken till att GPV ökade omsättningen från 5,9 miljarder danska kronor år 2022 till 10,4 miljarder danska kronor år 2023.

Högre materialpriser påverkade omsättningen positivt och marginalerna negativt. 

”Trots de positiva resultaten såg vi en gradvis nedgång i aktivitetsnivåerna inom den globala elektronikindustrin under andra halvan av 2023. Denna trend berodde till stor del på en normalisering efter några intensiva och utmanande år i leveranskedjan och logistiken på grund av påverkan från coronaviruspandemin”, uppger Bo Lybæk.

Bo Lybæk fortsätter. 

”Tack vare effektiv kontroll och högt kapacitetsutnyttjande vid våra fabriker kunde vi ändå maximera leveranserna till kunderna”. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons